Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Klaudia Cebulska

Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ za działalność popularnonaukową oraz osiągnięcia naukowe jako doktorantka IV roku w dyscyplinie nauki biologiczne.

Od 2013 roku prowadziła różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dla seniorów. W trakcie współpracy z Fundacją Park Śląski (od 2018), jako edukatorka Akademii Bioróżnorodności, przeprowadziła kilkadziesiąt autorskich warsztatów dotyczących życia organizmów wodnych. W ramach współpracy z Fundacją organizowała również otwarte zajęcia z hydrobiologii w takich projektach jak „Ekospotkania” (2019), czy piknik „Zielone pracownie” WFOŚiGW w Katowicach (2019). Jako wolontariuszka w Sztabie Ogólnopolskiego Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego „Gdańsk 2018” zrealizowała autorskie zajęcia z zakresu biologii wód słodkich. Od 2017 roku prowadzi również warsztaty i wykłady w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. We współpracy ze stowarzyszeniem Klub Gaja przeprowadziła anglojęzyczne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół średnich z Polski, Włoch i Chorwacji, w ramach międzynarodowego projektu „Written on Water”. Przygotowując ekspozycje i wykłady brała czynny udział we wszystkich dotychczasowych edycjach Śląskiego Festiwalu Nauki oraz w czterech edycjach Ogólnopolskiej Nocy Biologów (2016-2020). W ramach grantu otrzymanego w konkursie FIO Śląskie Lokalnie 2020 zrealizowała cykl warsztatów dla dzieci pt. „Spotkania z wodnymi stworami Parku Śląskiego”.

W swoim dorobku naukowym posiada kilka publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz wystąpienia na wielu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Współorganizowała trzy konferencje naukowe, w tym „XXV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne” (2018).

Najwięcej satysfakcji daje jej odkrywanie tajemnic hydrobiologii przed innymi ludźmi, a edukacja ekologiczna dzieci to jej zdaniem jeden z najlepszych sposobów ratowania przyrody.

img
return to top