Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Adrian Goretzki

Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ za działalność społeczną jako student IV roku prawa. W ramach działalności w Stowarzyszeniu „Immunoprotect” był pomysłodawcą kampanii „Tak dla odporności”, której celem było zwiększenie społecznej świadomości na temat istnienia pierwotnych niedoborów odporności oraz znaczenia wczesnej diagnostyki (2016). Był współautorem gry planszowej dla dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO) „Wyścig po odporność” (2017) oraz pierwszego na świecie poradnika dla pacjentów z PNO, skupiającego się na kwestiach psychologicznych związanych z chorobą i radzeniem sobie w codziennym życiu. Był również scenarzystą filmu dokumentalnego na temat PNO pt. „To może być Twoja historia” przetłumaczonego na język angielski, portugalski i rosyjski. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma dla pacjentów „ImmunoPlus”. W 2014 za swoją działalność, m.in. za zakończoną sukcesem walkę o refundację leczenia dla dorosłych pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności w Polsce został uhonorowany Luciano Vassali Award – międzynarodową nagrodą przyznawaną młodym aktywistom w uznaniu zasług na rzecz społeczności z niedoborami odporności przez Międzynarodowe Zrzeszenie Pacjentów z Niedoborami Odporności (IPOPI). Oprócz działalności w obszarze ochrony zdrowia, od lat popularyzuje język śląski oraz wiedzę o Górnym Śląsku Realizował także wiele innych inicjatyw społecznych i kulturalnych, np. w ramach akcji „Poradzisz? Godej!” Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy „Pro Loquela Silesiana”. Brał udział w kilku konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim.
img
return to top