Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Dominik Mizerski

Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe oraz inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego jako student IV roku prawa. Był koordynatorem Festiwalu Boss (2018), podczas którego odbyły się m.in. szkolenia dotyczące przedsiębiorczości, budowania własnej marki oraz prawa. Od roku akademickiego 2016/2017 był współorganizatorem spotkań Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Działacz Samorządu Studenckiego, m.in. przewodniczący Komisji Prawnej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji oraz przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału a następnie w Radzie Dydaktycznej. Był zaangażowany jako student prawa w takie inicjatywy jak m.in. Dni otwarte Wydziału Prawa i Administracji (2019) oraz Śląski Festiwal Nauki (2019). W roku akademickim 2018-2019 działał w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego przygotowując nieodpłatne porady prawne dla członków lokalnej społeczności. Jest członkiem Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Prelegent wielu ogólnokrajowych konferencji naukowych oraz autor kilku artykułów naukowych. Realizował autorski projekt w ramach grantów Rektora pt. „Wpływ struktury nadzoru finansowego na stabilność oraz rozwój rynku finansowego” (2019). Reprezentował Uniwersytet Śląski w konkursach o zasięgu ogólnopolskim zdobywając nagrody zespołowo i indywidualnie, m.in. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym (2017) oraz III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Law Games” (2019).
img
return to top