Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Katarzyna Nowak

Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe jako studentka II roku studiów magisterskich na kierunku geologia. Wśród swoich osiągnięć naukowych wymienić może publikacje w czasopismach naukowych, wystąpienia na międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz realizację Grant Rektora UŚ dla najlepszych studentów pt. “Warunki i mechanizmy wzrostu kryształów fumaroli antropogenicznych” (2018-2019). Pracowała również w zespole realizującym grant “Nowe i rzadkie minerały z paralaw Formacji Hatrurim” (2014-2017). W latach 2016-2019 zaangażowana społecznie w inicjatywę Stowarzyszenia Wiosna pn. “Szlachetna Paczka”.  Organizowała zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach wolontariatu w Armenii (wrzesień 2019).
img
return to top