Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Weronika Żebrowska

Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ za działalność popularnonaukową jako studentka V roku prawa. Współtworzyła raport „Inside China” opracowany przez Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin przy Uniwersytecie Warszawskim, w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dialog”  oraz była organizatorem konferencji naukowych – ogólnopolskiej „Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową”, w wyniku której została współautorką publikacji naukowej, a także współorganizowała konferencję międzynarodową -„Sino-Polish Conference on Comparative Law” w Pekinie. Sekretarz Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego Uniwersytetu Śląskiego (2018/2019). Brała udział w konferencjach o prawie chińskim organizowanych przez Uniwersytety w Pekinie. Współorganizowała wydarzenie o międzynarodowym charakterze „Dwa dni z prawem Azjatyckim” (2018). Przeprowadziła wykład z rejestracji znaków rejestracji znaków towarowych w Chinach na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Autorka artykułów o prawie, biznesie i kulturze Chińskiej Republiki Ludowej publikowanych w witrynie intochinalaw.org, którą współtworzyła. Organizator oraz koordynator stoisk Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego UŚ podczas dwóch edycji Śląskiego Festiwalu Nauki (2018, 2019). Aktorka i współtwórczyni przedstawienia teatralnego pt.: „Nie-winna” w ramach ŚFN 2017, z ramienia Instytutu Kryminalistyki WPiA UŚ. Koordynator II Międzyszkolnego Turnieju Debat Oksfordzkich oraz profesjonalnych szkoleń z zakresu debaty oksfordzkiej przed każdym etapem rywalizacji turnieju (2017).
img
return to top