Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Julia Donek

W Uniwersytecie Śląskim Dzieci rozwijała swoje zainteresowania w grupie Ekspertów. Angażowała się  w grupie wolontariackiej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci (m.in. biorąc udział w akcji charytatywnej UŚD na rzecz edukacji dzieci z najuboższych rejonów Afryki „Szkoła Pod Baobabem”) oraz w pracy artystycznej w grupach twórczych Uniwersytetu Śląskiego Dzieci – Małej Akademii Teatru i Tańca Flooreski oraz Laboratorium Ekspresji Dziecięcej. Wśród swoich osiągnięć wymienia m.in. kreowanie głównych ról aktorskich w realizowanych spektaklach teatralnych. Wystąpiła m.in. w spektaklu teatralnym Małej Akademii Teatru i Tańca Flooreski Uniwersytetu Śląskiego Dzieci ‘’Mały Książę”, „Wielki Pokaz Mody Dziecięcej i Młodzieżowej”, wystawionym na scenie Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz w spektaklu „Alicja po drugiej stronie lustra”, wystawionym na scenie Filharmonii Śląskiej w Katowicach w ramach „Muzycznych mikołajek”. Wystąpiła również w głównej roli w spocie promującym II edycję Śląskiego Festiwalu Nauki, zrealizowanego przez Centrum Medialne UŚ. Wzięła czynny udział w II edycji Śląskiego Festiwalu Nauki (prezentacja spektaklu teatralnego inaugurującego Festiwal na scenie Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach) oraz w III edycji Śląskiego Festiwalu Nauki (m.in. prezentacja programu artystycznego Małej Akademii Teatru i Tańca Flooreski oraz Laboratorium Ekspresji Dziecięcej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci na scenie MCK w Katowicach). Wzięła udział w projektach Centrum Medialnego Uniwersytetu Śląskiego (serial „Przygody Doktora Primo” oraz spoty promujące akademicką działalność Uniwersytetu Śląskiego). Poza tym wzięła udział w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Chrońmy Świat!”, który towarzyszył Szczytowi Klimatycznemu ONZ COP24 oraz w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Śląskiego „Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku”.
img
return to top