Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Studencie, Doktorancie, Absolwencie 2020/21! Zgłoś się do konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ!

W XIII edycji konkursu wprowadzone zostały pewne zmiany i ułatwienia:

  1. Tradycyjnie dla danego roku akademickiego konkurs ogłaszany był zwykle w marcu z przyjmowaniem zgłoszeń do kwietnia, maja. W XIII edycji aby umożliwić wykazywanie większej liczby aktywności, przyjmowanie zgłoszeń zakończy się 23 września 2021 r.
  2. Składane dotychczas podpisy pod oświadczeniami zastąpione zostały formularzem elektronicznym, dzięki czemu nie będzie potrzebne przesyłanie skanów.

Niezmienne natomiast pozostają podstawowe zasady:

  1. W konkursie można brać udział wielokrotnie, ale na każdym z etapów kształcenia w UŚ tylko raz możesz zostać laureatem Wyróżnienia.
  2. Jeśli starasz się o wyróżnienie jako STUDENT lub właśnie ukończyłeś studia jako absolwent 2020/21 zaprezentuj swoją działalność i osiągnięcia od momentu uzyskania po raz pierwszy statusu studenta niezależnie od kierunku czy trybu studiów.
  3. Jeśli natomiast bierzesz udział w konkursie jako DOKTORANT lub Twoja obrona odbyła się w roku akademickim 2020/21 we wniosku przedstaw swoją działalność i osiągnięcia od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
  4. Możesz zaprezentować swoje działania i sukcesy z różnych obszarów, jednak w przynajmniej jednej dziedzinie Twoja działalność powinna trwać dłużej niż jeden rok akademicki (1 października – 30 września)

 

W jaki sposób zgłosić się do konkursu?
To proste!

Krok 1: Zapoznaj się z krótkim opisem kategorii konkursowych dostępnym na stronie: https://us.edu.pl/student/dzialalnosc-studencka/wyroznienia-jm-rektora-us/kategorie-konkursowe/

Krok 2: Pobierz plik do opisu swojej działalności i osiągnięć.

Krok 3: Skompletuj zaświadczenia wymagane do wniosku, które mogą mieć postać również np. linków. Zdecydowanie zalecamy, aby zaświadczenia przyjęły postać jednego zbiorczego pliku pdf.

Krok 4: Po przygotowaniu pliku z opisem Twoich osiągnięć i działalności oraz zaświadczeń, przejdź do wypełnienia formularza online:

Masz czas do 23 września do godziny 12:00.

Krok 5: Opis Twoich działań i osiągnięć zostanie przekazany do oceny wydziałowej lub oceny w Szkole Doktorskiej oraz do oceny Kapituły Konkursowej. Informacji zwrotnej można spodziewać się najpóźniej w połowie października. Następnie, tradycyjnie spośród wszystkich osób, które uzyskają Wyróżnienie społeczność Uczelni wybierze Studenta i Doktoranta Roku. W głosowaniu będą mogły wziąć udział również osoby posiadające w USOS status absolwenta 2020/21. Uroczystość wręczenia Wyróżnień zaplanowana została wstępnie na 17 listopada 2021, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Studenta. Jej formuła będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Ważne: Uprzejmie prosimy dodać adres wyroznienia@us.edu.pl do listy adresów zaufanych, ponieważ w ten sposób będziemy się z Państwem komunikować.

 

Pliki do pobrania:

Formularz konkursowy
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Pozostałe oświadczenia

return to top