Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Studencie, Doktorancie, Absolwencie 2021/22! Zgłoś się do konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ!

Podstawowe zasady:

  1. Procedura składania wniosków wraz z oświadczeniami przeprowadzana jest wyłącznie zdalnie.
  2. W konkursie można brać udział wielokrotnie, ale na każdym z etapów kształcenia w UŚ tylko raz możesz zostać laureatem Wyróżnienia.
  3. Jeśli starasz się o wyróżnienie jako STUDENT lub ukończyłeś studia jako absolwent 2021/22 zaprezentuj swoją działalność i osiągnięcia od momentu uzyskania po raz pierwszy statusu studenta niezależnie od kierunku czy trybu studiów.
  4. Jeśli natomiast bierzesz udział w konkursie jako DOKTORANT lub Twoja obrona odbyła się w roku akademickim 2021/22 we wniosku przedstaw swoją działalność i osiągnięcia od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
  5. Możesz zaprezentować swoje działania i sukcesy z różnych obszarów, jednak w przynajmniej jednej dziedzinie Twoja działalność powinna trwać dłużej niż jeden rok akademicki (1 października – 30 września).

W jaki sposób zgłosić się do konkursu?
To proste!

Krok 1: Zapoznaj się z krótkim opisem kategorii konkursowych dostępnym na stronie: https://us.edu.pl/student/dzialalnosc-studencka/wyroznienia-jm-rektora-us/kategorie-konkursowe/

Krok 2: Pobierz plik do opisu swojej działalności i osiągnięć.

Krok 3: Skompletuj zaświadczenia wymagane do wniosku, które mogą mieć postać również np. linków. Zdecydowanie zalecamy, aby zaświadczenia przyjęły postać jednego zbiorczego pliku pdf (max. do 10MB). Jeśli taka wielkość pliku będzie niewystarczająca, prosimy o dołączenie większej liczby plików. Prosimy też zwrócić uwagę by dostarczyć jedynie te zaświadczenia, które są wymagane w pliku z wykazem osiągnięć/opisem działalności. 

Krok 4: Po przygotowaniu pliku z opisem Twoich osiągnięć i działalności oraz zaświadczeń, przejdź do wypełnienia formularza online (zaloguj się swoim kontem office365.us.edu.pl):

Masz czas do 3 maja do godziny 23.59.

Krok 5: Opis Twoich działań i osiągnięć zostanie przekazany do oceny wydziałowej lub oceny w Szkole Doktorskiej oraz do oceny Kapituły Konkursowej. Informacji zwrotnej można spodziewać się pod koniec maja. Następnie, tradycyjnie spośród wszystkich osób, które uzyskają Wyróżnienie, społeczność Uczelni wybierze Studenta i Doktoranta Roku. Uroczystość wręczenia Wyróżnień została zaplanowana na czerwiec 2022. 

Ważne: Uprzejmie prosimy dodać adres wyroznienia@us.edu.pl do listy adresów zaufanych, ponieważ w ten sposób będziemy się z Państwem komunikować.

return to top