Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Komunikacja w kontekście językoznawstwa kognitywnego – konferencja online

03.03.2021 - 16:30, aktualizacja 03.03.2021 - 16:30
Redakcja: nk

Studenckie Koło Językoznawstwa Kognitywnego działające na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję naukową, która odbędzie się 13 maja 2021 roku na platformie MS Teams.

Motywem przewodnim konferencji jest Komunikacja w kontekście językoznawstwa kognitywnego.

Na konferencję zapraszamy wszystkich studentów pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

Do wygłoszenia referatów zapraszamy wszystkich studentów, których badania mieszczą się w ramach szeroko rozumianego językoznawstwa kognitywnego. Tematyka wystąpień może dotyczyć zarówno komunikacji językowej, jak też komunikacji za pomocą innych środków, np. obrazów, dźwięków, czy gestów. Przykładowa tematyka:

 • metafora i metonimia,
 • przestrzenie mentalne,
 • schematy wyobrażeniowe,
 • wiedza encyklopedyczna,
 • ramy semantyczne,
 • ucieleśnienie znaczenia,
 • multimodalność,
 • kategoryzacja,
 • motywacja w języku,
 • relatywizm językowy,
 • konstrukcje leksykalno-gramatyczne,
 • kognitywne podejście do dyskursu,
 • kognitywna socjolingwistyka,
 • kognitywna psycholingwistyka i neurolingwistyka,
 • kognitywna lingwistyka kulturowa,
 • zastosowanie językoznawstwa kognitywnego w przekładzie, leksykografii, dydaktyce, etc.

Lista tematów jest otwarta.

 

Konkurs

W trakcie konferencji odbędzie się Konkurs na najlepsze wystąpienie.

Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/skjkus.

 

Zgłoszenie udziału w Konferencji

Zgłoszenie należy przesłać w okresie od dnia ogłoszenia Konkursu do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59.

W temacie wiadomości mailowej należy wpisać:

„Zgłoszenie na I Konferencję SKJK – imię i nazwisko”

Do wiadomości mailowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz abstrakt (w jednym z dwóch formatów – DOC/ DOCX). Abstrakt powinien:

 • być zanonimizowany (bez podania imienia i nazwiska);
 • mieścić się w przedziale od 300 do 400 słów;
 • zawierać tytuł wystąpienia;
 • być napisany w języku polskim;
 • jasno określać cel badawczy/pytania badawcze/hipotezy;
 • wskazywać tło teoretyczne, źródło danych (korpusu językowego) oraz zastosowaną metodę analizy;
 • zarysowywać wyniki (lub przewidywane wyniki) badania.
 

Ważne informacje dotyczące wystąpień

 

Język:

 • Językiem konferencji jest język polski.

Czas prezentacji:

 • Wystąpienia powinny trwać około 30 minut (20 min + 10 min na dyskusję)

Video:

 • W trakcie wystąpienia Prelegent udostępnia na MS Teams prezentację wyświetlaną na urządzeniu oraz dźwięk i obraz wideo wraz ze swoim wizerunkiem.

Ważne terminy:

 • Nadsyłanie zgłoszeń oraz abstraktów: 6 kwietnia 2021
 • Informacja o przyjęciu zgłoszonych referatów: 19 kwietnia 2021
 • Konferencja: 13 maja 2021
 

Wykłady plenarne wygłoszą:

 
 • dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr
 • dr hab. Grzegorz Drożdż, prof. UŚ
 

Komitet naukowy

 
 • dr hab. Małgorzata Fabiszak, prof. UAM
 • dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR
 • dr hab. Krzysztof Kosecki, prof. UŁ
 • dr hab. Anna Drogosz
 • dr hab. Grzegorz Drożdż, prof. UŚ
 

Komitet organizacyjny

 

Przewodnicząca:

 • dr Barbara Taraszka-Drożdż

Członkowie:

 • Łukasz Cuber
 • Barbara Liberda
 • Aleksandra Lewandowska

Sekretarze:

 • Karolina Klimczak
 • Marlena Moskal

Webmaster:

 • Rafał Grzelka

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: skjkus2020us@gmail.com

return to top