Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Stypendia ministra

Najlepsi z najlepszych mogą począwszy od drugiego roku studiów aplikować o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia. Szczegółowe zasady ubiegania się o to prestiżowe świadczenie, które może wynieść nawet 17 tys. zł rocznie, określił minister w rozporządzeniu.

Dokumenty stypendialne składaj w dziekanacie/sekretariacie studiów doktoranckich, w wyznaczonym terminie, którego należy poszukiwać na wydziałowej stronie internetowej. Składając wniosek nie zapomnij podać numeru konta, na które mają być przekazywane stypendia.

Na stronie MNiSzW można znaleźć aktualne informacje o stypendiach dla studentów i doktorantów.

Powrót

return to top