Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Dodatkowy nabór na indywidualne studia nauczycielskie

04.09.2020 - 14:32, aktualizacja 04.09.2020 - 14:40
Redakcja: MP3

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ zachęca do podjęcia innowacyjnego kształcenia, oferującego:

  • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela
  • specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej
  • wykształcenie przedmiotowe do nauczania wybranego przedmiotu.

Oprócz przygotowania do pracy nauczyciela pod względem merytorycznym i prawnym, kształcenie jest nastawione na rozwijanie pasji uprawiania zawodu. Ważne jest również wzmacnianie kompetencji związanych z kształtowaniem wizerunku, świadomej komunikacji niewerbalnej oraz znajomości nowoczesnych metod pracy, w tym użycia nowoczesnych technologii w dydaktyce. Oferta jest innowacyjna również ze względu na kształcenie międzydziedzinowe, wychodzące naprzeciw potrzebom edukacji, łączące wiedzę z różnych obszarów nauki oraz aktywną współpracę nauczycieli różnych przedmiotów.

Więcej informacji o indywidualnych studiach nauczycielskich i dodatkowym naborze, który zostanie uruchomiony w najbliższych dniach, można znaleźć na stronie ISM.

return to top