Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Zgłoś swojego kandydata do konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

12.01.2021 - 18:05, aktualizacja 12.01.2021 - 18:05
Redakcja: MS
W tle korona drzewa po lewej i budynek z brązowej cegły i widoczne wejście do niego. Na pierwszym planie studenci w różnokolorowych plecakach, którzy idą do budynku. Ludzie pochodzą z różnych krajów i kultur.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zachęca do zgłaszania kandydatów do konkursu INTERSTUDENT. Skierowany jest on do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości – oraz dobre wyniki w nauce.

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTA. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów. Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 20 stycznia 2021 r. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem „INTERSTUDENT 2021”.

Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie). Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lutym podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu: www.studyinpoland.pl/interstudent.

return to top