Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Oświadczenia do wniosku o wyjazd za granicę

  • Oświadczam, że zapoznałem się z podstawami prawnymi oraz informacjami dotyczącymi wyjazdów zagranicznych dostępnymi na stronie DWZ: https://us.edu.pl/student/mobilnosc/wyjazdy-zagraniczne/
  • Zobowiązuję się do rozliczenia kosztów wyjazdu w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia.
  • Przyjmuję do wiadomości, że jeśli podróż nie zostanie rozliczona w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia, Uniwersytet Śląski wystawi notę obciążeniową obejmującą koszt otrzymanych świadczeń.
  • W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oświadczam, że zaopatrzę się w kartę EKUZ uprawniającą do opieki medycznej w tych krajach.
return to top