Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student
Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki rozpoczyna się uroczystą inauguracją na początku października i trwa do końca września następnego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch semestrów – zimowego i letniego. W ramach roku akademickiego mieszczą się: okresy zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne (w tym sesje poprawkowe), przerwa międzysemestralna, przerwy wakacyjne (w tym wakacje letnie z okresem praktyk zawodowych) i ewentualne dodatkowe dni wolne od zajęć, tzw. dni rektorskie bądź dziekańskie.
Szczegółowy rozkład roku akademickiego reguluje zarządzenie rektora.

Dowiedz się więce na: us.edu.pl/student/studia/organizacja-roku-akademickiego.

return to top