Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Domów Asystenta

W związku z licznymi zgłoszeniami Państwa o umożliwienie spotkań rodzinnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia Władze Uczelni przychylają się do Państwa prośby dotyczącej możliwości przyjmowania członków Rodziny w Domu Asystenta.

Należy jednak pamiętać, że wynajmowanie mieszkania w Domu Asystenta wiąże się ze stosowaniem reguł i regulaminów obowiązujących w zarządzanych przez Uniwersytet budynkach mieszkalnych.

Nie tylko Państwo, ale również  administracja obiektów odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców, zatem należy stosować się do wszystkich wydawanych zaleceń. W tym przypadku zasadą obowiązującą jest monitoring gości przy wejściu na portierni, limit osób, dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury.

Jednocześnie bardzo prosimy o stosowanie się do wytycznych wynikających z obowiązującego prawa, które w sposób szczególny odnosi się do liczby uczestników spotkań świątecznych.

Prosimy o zastosowanie się do zasad przyjętych w uczelni oraz na terenie kraju.

Dbajmy o siebie i o innych.

return to top