Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Wydział Prawa i Administracji

Katowice, ul. Bankowa 11b

  • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – wejście do budynku już na etapie projektu zostało zaprojektowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (bez barier, schodów itp.). Powierzchnia płaska jest wypuzlowana. W okresie zimowym główne wejście (wypuzlowany obszar ok. 30 m²) podpięte jest pod system centralnego ogrzewania, dzięki czemu nie występuje problem z oblodzoną nawierzchnią. Budynek jest ogólnodostępny, kontrola dotyczy wyłącznie osób podejrzanych, sytuacji zgłaszanych ochronie przez biuro monitorowania systemu oraz osób przebywających w budynku.
  • Dostępność korytarzy, schodów i wind – budynek wyposażony jest w 2 windy, osoby z niepełnosprawnościami mają do nich bezproblemowy dostęp z poziomu wszystkich pięter oraz garażu, do którego wjeżdżają na podstawie specjalnych kart dostępu. Istnieje również możliwość skorzystania z tzw. windy przeszklonej, znajdującej się w głównym holu budynku, która obsługuje 2 piętra (p. 2 – m.in. dziekanat studiów stacjonarnych, p. 1 – m.in. dziekanaty studiów niestacjonarnych). Do wszystkich korytarzy można się dostać, korzystając z wind.
  • Inne rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – garaż podziemny jest dostępny dla wszystkich studentów z niepełnosprawnościami. Na każdym piętrze są wyznaczone toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – Parking jest ogólnodostępny. Miejsc parkingowych jest ok. 150. Wjazd na parking znajduje się od strony ul. Bankowej, dostępny jest na podstawie kart abonamentowych dla studentów i pracowników oraz wg cennika dla pozostałych. Parking przypisany jest do budynku, na podstawie umowy najmu. W widocznym miejscu wyznaczone są 3 tzw. koperty, pomalowane niebieską farbą z białym „x” i opatrzone dodatkowymi tabliczkami informacyjnymi. Dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności zagwarantowana jest możliwość skorzystania z parkingu podziemnego, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
  • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.
return to top