Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Wnioski i dokumenty

Studenci i doktoranci, którzy ze względu na niepełnosprawność potrzebują wsparcia w dostosowaniu organizacji studiów do ich potrzeb i możliwości, mogą wnioskować o indywidualne dostosowanie studiów (IDS).

W tym celu należy wypełnić:

Do dokumentów należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli student takie posiada.

Kwestię IDS reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach „Regulamin dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju występujących trudności” (http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/obw2019101601.pdf).

 

return to top