Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Załączniki

Wniosek o stypendium rektora dla studentów należy złożyć w dziekanacie wraz z dokumentacją. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami.

Studenci którzy zdali maturę w roku 2019 i zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, będący:

– laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo:

– medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie – o którym mowa w przepisach o sporcie – składają wniosek nr 6.

Wnioski składa się w dziekanacie wydziału, do 15 października br.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę będą udostępnione w formie elektronicznej w serwisie USOSweb. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Uwaga: W serwisie USOSweb można już wypełniać wnioski o stypendia dla osób niepełnosprawnych. W związku z opóźnionym udostępnieniem, termin ich składania zostaje wydłużony do 15 października br. Dostępne są już również wnioski o zapomogę.

Uwaga: Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że do 15 bm. został przedłużony termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz o zapomogę za październik, a do 23 października termin składania wniosków o stypendium rektora dla studentów. Wnioski należy składać w dziekanatach wydziałów.

return to top