Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska

Konkurs dla doktorantów – Just transition for Silesia

04.04.2020 - 18:18 aktualizacja 11.04.2020 - 13:10
Redakcja: Ryszard Knapek
Tagi: just transition, konkurs dla doktorantów

Grupa Badawcza Sprawiedliwej Transformacji ogłasza konkurs “Just transition for Silesia” dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego na sporządzenie krótkich opracowań naukowych dotyczących wybranych aspektów Sprawiedliwej Transformacji.

Propozycje mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim. Podjęty temat może stanowić na przykład analizę pojęciową, ujęcie komparatystyczne, propozycję rozwiązania określonego problemu poprzez wdrożenie autorskiej koncepcji, metaanalizę badań zastanych, studium empiryczne itp.

Tematyka propozycji może obejmować dowolne zagadnienia związane z pojęciem „sprawiedliwej transformacji”, w szczególności społecznych, filozoficznych, psychologicznych, kulturowych, politycznych i prawnych aspektów polityk publicznych w optymalny sposób mogących służyć praktycznej realizacji idei „sprawiedliwej transformacji”.

Termin przesyłania krótkich propozycji (do 500 słów): 30 kwietnia

Adres: cbpr@us.edu.pl

Wybrani autorzy w terminie do 15 czerwca 2020 roku opracują zgodny z przedstawioną propozycją working paper o objętości od 6500 do 10000 słów (od ok. 18 do 30 stron standardowego maszynopisu)

Autor każdego z wybranych opracowań otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł (brutto), a sporządzony przez niego working paper będzie udostępniany przez Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ władzom regionu i interesariuszom zewnętrznym zaangażowanym w proces programowania i realizacji transformacji Śląska. Autorzy zostaną także zaproszeni do udziału w pracach Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji.

Szczegóły zaproszenia w języku polskim: Just transition pl

Szczegóły zaproszenia w języku angielskim:Just transition eng

return to top