Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacja o organizacji zajęć

Standardowo zajęcia realizowane są w formie kontaktowej. Część zajęć zaplanowana została w formie zdalnej – lektoraty i Academic English (część grup). Zdalnie jest też realizowana część zajęć w języku angielskim i zajęć dla doktorantów programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz niektóre zajęcia fakultatywne.

Pierwsze zajęcia zaczynają się 9 października lub zgodnie z podanym harmonogramem. Zajęcia fakultatywne rozpoczynają się nie wcześniej niż 16 października.

img

Metodyka badań naukowych

zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku, dostępne dla wszystkich

Każdy doktorant zalicza trzy 10-godzinne zajęcia w ramach modułu. Doktoranci obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych mają zaliczyć zajęcia wspólne (z prof. Jerzym Łuczką) i dwa wybrane przez siebie zajęcia. Pozostali doktoranci mają zaliczyć trzy dowolne zajęcia. Doktoranci programu „Doktorat wdrożeniowy” mają zaliczyć zajęcia wspólne dla programu (termin do ustalenia) i co najmniej jedne zajęcia ponad to.

Harmonogram: 2023-2024Z Metodyka badań naukowych.xlsx

img

Dydaktyka szkoły wyższej

zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku

Moduł składa się z dwóch bloków:

 1. Części wspólnej dla wszystkich doktorantów – grupy mieszane pod kątem dyscyplin i obszarów.
 2. Części kierunkowej – grupy dla poszczególnych dyscyplin już grupy kierunków studiów

Harmonogram: 2023-2024Z DIDACTICS.xlsx

img

Lektorat języka angielskiego

zajęcia dodatkowe

Doktoranci I roku wypełniają test poziomujący (dostęp przesłany na życzenie – kontakt z biurem SD lub koordynatorem modułu).

Doktoranci starszych lat ustalają zasady uczestnictwa z koordynatorem modułu.

Zajęcia prowadzone w środy, od 11 października, w formie zdalnej, w grupach na odpowiednim poziomie. Harmonogram dostępny w USOS.

Koordynator modułu: mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka

img

Academic English

zajęcia otwarte dla wszystkich, sugerowane dla doktorantów II roku

Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu 9-13 października (z wyjątkiem językoznawstwa), w formie zdalnej lub stacjonarnej, w zależności od grupy. Grupy podzielone są zgodnie z dyscyplinami. Należy logować się do grupy odpowiadającej dyscyplinie.

Dodatkowe uporządkowanie:

 • dla nauk biologicznych i nauk prawnych zaplanowano po dwie grupy, ze względu na dużą liczbę chętnych doktorantów
 • doktoranci literaturoznawstwa i nauk o kulturze mają dwie wspólne grupy, podzielone według poziomu znajomości języka angielskiego (podział na pierwszym spotkaniu).
 • doktoranci wspólnego programu z Uniwersytetem Sapienza w Rzymie dołączają do grupy dla językoznawstwa

Harmonogram: 2023-2024Z ACADEMIC ENGLISH.xlsx

img

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

zajęcia otwarte dla wszystkich, sugerowane dla II roku

Grupy w semestrze zimowym:

 • obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych
 • doktoranci programu doktorat wdrożeniowy (zajęcia zdalne)
 • grupa w języku angielskim (zajęcia zdalne)

Pozostałe grupy obszarowe w semestrze letnim.

Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej (1) lub zdalnej (2, 3)

Harmonogram: 2023-2024Z INTELECTUAL PROPERTY LAW.xlsx

img

Zajęcia fakultatywne

oferta do wyboru dla wszystkich doktorantów

Doktoranci w trakcie kształcenie mają zaliczyć zajęcia fakultatywne za co najmniej 9 ECTS, a od rocznika 2023/2024 – za 8 ECTS. Wszystkie zajęcia w ofercie (poniżej) mają 2 ECTS.

Alternatywnie można zdobywać ECTS za zajęcia fakultatywne realizując:

 • zajęcia w ramach Transform4Europe Week
 • zajęcia dla doktorantów na innych uczelniach

Oferta i harmonogram: 2023-2024Z OPTIONAL COURSES.xlsx

Rejestracja na zajęcia trwa do poniedziałku 9 października, do godz. 11:00.

img

Seminaria doktoranckie

indywidualne zajęcia z promotorem

Brak rejestracji, doktoranci wprowadzeni do USOS. Prosimy o weryfikację obecnego stanu w USOS. W przypadku, jeżeli część godzin ma być przydzielona promotorowi pomocniczego, prosimy o kontakt mailowy promotora lub promotora pomocniczego.
img

Tutoring ekspercki

zajęcia indywidualne z tutorami

Każdy doktorant ma zrealizować trzy cykle tutorskie w trakcie całego kształcenia. Zajęcia zgłoszone na rok akademicki 2023/2024 z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w UŚ są już w USOS – prosimy o weryfikację i ewentualne zgłaszanie zmian.

Zajęcia z osobami spoza UŚ muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem – szczegółowy komunikat wkrótce.

Więcej: Tutoring ekspercki

img

Seminaria obszarowe doktorantów IV roku

informacja wkrótce

img

Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu

warsztaty z redaktorami czasopism – harmonogram będzie stopniowo uzupełniany

img
return to top