Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska

Wyniki konkursu na medialną autoprezentację doktorantów

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że konkurs na medialną prezentację swoich badań naukowych wygrał Mateusz Sawczyn. Drugie miejsce zajęła Judyta Mężyk, a trzecie Adam Omorczyk. Laureatom gratulujemy!

Zespół Szkoły Doktorskiej

 


W konkursie na medialną autoprezentację doktorantów otrzymaliśmy siedem prac. W związku z tym zapraszamy wszystkich doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, kadrę Szkoły Doktorskiej (władze i pracowników biura Szkoły) oraz grono rektorskie do wzięcia udziału w głosowaniu na najlepszy projekt.
Każda osoba biorąca udział w głosowaniu ma do dyspozycji trzy głosy. Dokładniej, głosujący ma możliwość dokonania wyboru:
– jednego projektu, przyznając mu 3 głosy (punkty) lub;
– dwóch projektów, przyznając im 1 lub 2 głosy (punkty) lub;
– trzech projektów, przyznając każdemu po 1 głosie (punkcie).”

Głosujemy w systemie https://ankieter.us.edu.pl/ od 6 do 12 lipca br. Wyniki zostaną ogłoszone 14 lipca.
Laureat (osoba, która uzyska najwięcej głosów) otrzyma 1000 zł dofinansowania wybranego przedsięwzięcia badawczego. Przewidujemy również nagrodę za drugie (600 zł) i trzecie (400 zł) miejsce, również jako dofinansowanie na wybrane przedsięwzięcie badawcze.

Anna Gwadera, I rok

literaturoznawstwo

praca konkursowa: https://gwaderadec.pl/

Adam Omorczyk, II rok

nauki socjologiczne

praca konkursowa: YouTube

Sara Smyczek, I rok

nauki prawne

praca konkursowa: YouTube

Agata Hadryś, I rok

nauki chemiczne

praca konkursowa: Z Biotechnologiem na Ty

Marlena Paździor, I rok

nauki chemiczne

praca konkursowa: Marlena Paździor_autoprezentacja

Judyta Mężyk, I rok

językoznawstwo

praca konkursowa: YouTube

Mateusz Sawczyn, I rok

filozofia

praca konkursowa: YouTube

return to top