Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska

Dziekan Szkoły Doktorskiej podjęła decyzję o podziale środków z budżetu Szkoły Doktorskiej na działalność naukową doktorantów. Informacja o podziale w załączniku poniżej.

20.02.07 Regulamin wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów SD

2020.02.10 decyzja o podziale środków

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na środki na działalność naukową doktorantów znajduje się w zakładce Konkurs dla doktorantów – poniżej.

return to top