Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skład Senatu Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2019/2020

wg stanu na dzień 15 października 2019 r.
aktualizacja: 16 października 2019 r.

 1. Rektor
  prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 2. Prorektor do spraw finansów i rozwoju
  prof. dr hab. Michał Daszykowski
 3. Prorektor do spraw kształcenia i studentów
  prof. dr hab. Ryszard Koziołek
 4. Prorektor do spraw badań naukowych
  prof. dr hab. Andrzej Noras
 5. Prorektor do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej
  dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
 6. Dziekan Wydziału Humanistycznego
  prof. dr hab. Krzysztof Jarosz
 7. Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Leszek Marynowski
 8. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Zenon Gajdzica
 9. Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. Danuta Stróż
 10. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  prof. dr hab. Czesław Martysz
 11. Dziekan Wydziału Teologicznego
  ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof UŚ
 12. Dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
  dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ
 13. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego
  prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
 14. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego
  dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ
 15. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego
  dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ
 16. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego
  dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ
 17. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Adam Idziak
 18. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Ireneusz Malik
 19. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
 20. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Iwona Szarejko
 21. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych
  dr hab. Ewa Jarosz
 22. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Halina Rusek
 23. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
 24. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  dr hab. Urszula Boryczka
 25. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. Jan Cholewa
 26. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. Karol Kołodziej
 27. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. inż. Jarosław Polański
 28. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Prawa i Administracji
  prof. dr hab. Jacek Górecki
 29. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak
 30. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr hab. Małgorzata Kaniowska
 31. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Teologicznego
  ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ
 32. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
  dr hab. Janusz Musiał
 33. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Humanistycznego
  dr Cecylia Tatoj
 34. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Przyrodniczych
  dr Izabela Greń
 35. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Przyrodniczych
  dr Andrzej Tyc
 36. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych
  dr Anna Brosch
 37. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych
  dr Bernard Grzonka
 38. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  dr Katarzyna Balin
 39. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  dr Ireneusz Gościniak
 40. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji
  dr Weronika Szafrańska
 41. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr Magdalena Bełza-Gajdzica
 42. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr Joanna Nowicka
 43. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego
  ks. dr Wojciech Surmiak
 44. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
  dr inż. Olaf Flak
 45. Przedstawiciel nauczycieli zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych
  dr Ryszard Kalamarz
 46. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych
  Łukasz Grabolus
 47. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych
  [vacat]
 48. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych
  Jacek Kiera
 49. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych
  Adrian Łukasik
 50. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych
  Angelika Mazur
 51. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych
  Izabela Sidur
 52. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  Krzysztof Wiesebach
 53. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji
  Małgorzata Poszwa
 54. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji
  Anna Maria Rizzo
 55. Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
  Maciej Malik
 56. Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
  Miłosz Pilarek
 57. Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
  Artur Tyński
 58. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
  mgr Łukasz Pieszczek
 59. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  dr Iwona Blicharska
 60. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Krzysztof Pszczółka
 61. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Aneta Trojanowska

Z głosem doradczym:

 1. Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr hab. Krzysztof Bąk
 2. Dziekan Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim
  dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ
 3. Dziekan Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  dr hab. Mariusz Grabiec
 4. Rzecznik praw i wartości akademickich
  ………………………………………
 5. Rektor kadencji 1990–1996
  prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 6. Rektor kadencji 1996–2002
  prof. dr hab. Tadeusz Sławek
 7. Rektor kadencji 2002–2008
  prof. dr hab. Janusz Janeczek
 8. Rektor kadencji 2008–2016
  prof. dr hab. Wiesław Banyś
 9. Przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Piotr Uszok
 10. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  dr Andreas Glenz
 11. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
 12. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Adam Dziadek
 13. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Marian Paluch
 14. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  dr hab. Edyta Sierka
 15. Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego
  Łukasz Grabolus
 16. Kanclerz
  dr Agnieszka Skołucka
 17. Kwestor
  mgr Beata Zawadzka
 18. Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
  prof. dr hab. Dariusz Pawelec
 19. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  mgr Ewa Żurawska
 20. Przedstawiciel ZNP
  dr hab. Tomasz Czakon
 21. Przewodniczący Komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
  ………………………………………
 22. Przewodniczący komisji do spraw badań naukowych
  prof. dr hab. Wiesław Banyś
 23. Przewodniczący komisji do spraw kształcenia i studentów
  dr hab. Ewa Jarosz
 24. Przewodniczący komisji do spraw kadry akademickiej
  prof. dr hab. Michał Daszykowski
 25. Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr
  prof. dr hab. Barbara Kożusznik
 26. Przewodniczący stałej komisji do spraw nadzoru
  prof. dr hab. Jacek Górecki

return to top