Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Humanistyczny

Funkcjonowanie administracji Wydziału Humanistycznego

18.03.2020 - 19:15 aktualizacja 01.08.2020 - 14:59
Redakcja: an

W celu ułatwienia zdalnego kontaktu z dziekanatem zostały uruchomione nowe adresy e-mail do dziekanatów we wszystkich trzech lokalizacjach Wydziału Humanistycznego:

 

W okresie wakacyjnym (od 14 lipca do 31 sierpnia 2020 roku) dział stypendialny studentów będzie przyjmować:

  • poniedziałek, środa, czwartek w godz.: 10.00-13.00
  • wtorek w godz.: 10.00-15.00

 

 

KATOWICE, plac Sejmu Śląskiego 1

 

DZIEKANAT STUDENCKI – część katowicka, Plac Sejmu Śl. 1

 

KIERUNKI: filologia polska I, II / logopedia I / komunikacja cyfrowa I

BARBARA ROZWADOWSKA, p. 108, tel.: (32) 2009 258 / e-mail: barbara.rozwadowska@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)
17-31.08.2020 (od poniedziałku do piątku)

URLOP: 30 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

 

KIERUNKI: kulturoznawstwo I,II / kultury mediów I

BEATA ZOREMBA, p. 110, tel.: (32) 2009 261 / e-mail: beata.zoremba@us.edu.pl

DYŻURY:

30.07.2020 (czwartek)

31.07.2020 (piątek)
3.08.2020 (poniedziałek)
4.08.2020 (wtorek)
5.08.2020 (środa)
6.08.2020 (czwartek)
7.08.2020 (piątek)
26.08.2020 (środa)
27.08.2020 (czwartek)
28.08.2020 (piątek)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 10-25 sierpnia 2020 r.

 

KIERUNKI: architektura informacji I / informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I,II / informacja w instytucjach e-społeczeństwa / międzynarodowe studia polskie I,II / mediteranistyka I / kultury mediów II / filologia klasyczna I II

AGNIESZKA MAROSZEK, p.109, tel.: (32) 2009 231 / e-mail: agnieszka.maroszek@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 27 lipca do 11 sierpnia 2020 r.

 

KIERUNKI: komunikacja promocyjna i kryzysowa I,II / sztuka pisania I / twórcze pisanie i marketing wydawniczy II

JOANNA ULIJARCZYK, p.110, tel.: (32) 2009 260 / e-mail: joanna.ulijarczyk@us.edu.pl   

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 31 lipca do 18 sierpnia 2020 r.

 

OPŁATY STUDENCKIE

MAJA BURDOSZ, p. 2, godz.: 7.00-15.00

tel.: (32) 2009 265 / e-mail: maja.burdosz@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 3-21 sierpnia 2020 r.

 

 

DZIEKANAT DYDAKTYCZNY – część katowicka, plac Sejmu Śl. 1

 

KIERUNEK: filologia polska

ANNA JANKOWSKA, p. 504, godz.: 7.00-15.00

tel.: (32) 2009 504 / e-mail: anna.jankowska@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 27 lipca do 21 sierpnia 2020 r.

 

KIERUNKI: komunikacja promocyjna i kryzysowa, logopedia, międzynarodowe studia polskie

ANNA GROLIK-ŁUSZCZEK,  p. 512

tel.: (32) 2009 512 / e-mail: anna.grolik-luszczek@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)
4.08.2020 (wtorek)
5.08.2020 (środa)
10.08.2020 (poniedziałek)
11.08.2020 (wtorek)
12.08.2020 (środa)
17.08.2020 (poniedziałek)
18.08.2020 (wtorek)
19.08.2020 (środa)
24.08.2020 (poniedziałek)
25.08.2020 (wtorek)
26.08.2020 (środa)
31.08.2020 (poniedziałek)

 

KIERUNKI: filologia klasyczna, mediteranistyka, sztuka pisania

MARZENA MUSIAŁ, p. 316, godz.:  7.00-15.00

tel.: (32) 2009 316 / e-mail: marzena.musial@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)
3-31.08.2020 (od poniedziałku do piątku)

URLOP: 10-21 sierpnia 2020 r.

 

KIERUNKI: architektura informacji, kulturoznawstwo, kultury mediów, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa

AGNIESZKA FILIPOWSKA,  pok. 318, godz.: 8.30 – 16.30

tel.: (32) 2009 318 / e-mail: agnieszka.filipowska@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

31.07.2020 (piątek)
3-31.08.2020 (poniedziałki, wtorki, środy)

URLOP: 10-14 sierpnia 2020 r.

 

KATARZYNA SKUTELA, p. 318

tel.: (32) 2009 318 / e-mail: katarzyna.skutela@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

 

STUDIA DOKTORANCKIE DYSCYPLIN: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii; OBRONY I PRZEWODY W WW. DYSCYPLINACH

SABINA STRÓZIK, p. 102

tel.: (32) 2009 259 / e-mail: sabina.strozik@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)
3.08.2020 (poniedziałek)
4.08.2020 (wtorek)
12.08.2020 (środa)
13.08.2020 (czwartek)
14.08.2020 (piątek)
17.08.2020 (poniedziałek)
18.08.2020 (wtorek)
19.08.2020 (środa)
24.08.2020 (poniedziałek)
25.08.2020 (wtorek)
26.08.2020 (środa)

URLOP: 31 sierpnia 2020 r.

 

AGNIESZKA SŁANINA, p. 102

tel.: (32) 2009 259 / e-mail: agnieszka.slanina@us.edu.pl

DYŻURY:

29.07.2020 (środa)
30.07.2020 (czwartek)
12.08.2020 (środa)
13.08.2020 (czwartek)
27.08.2020 (czwartek)

URLOP: 14-26 sierpnia 2020 r.

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU

ANNA JACOSZEK, p. 08 (poziom -1)

tel.: (32) 2009 436 / e-mail: anna.jacoszek@us.edu.pl

DYŻURY:

27-31.07.2020 (od poniedziałku do piątku)
4.08.2020 (wtorek)
5.08.2020 (środa)
11.08.2020 (wtorek)
12.08.2020 (środa)

URLOP: 17-31 sierpnia 2020 r.

 

 

BIURA EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTÓW – część  katowicka, plac Sejmu Śl. 1

 

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA

BOŻENA SOBOŃ, p.514, godz.: 7.00-15.00

tel.: (32) 2009 515 / e-mail: bozena.sobon@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)
3.08.2020 (poniedziałek)
4.08.2020 (wtorek)
5.08.2020 (środa)
6.08.2020 (czwartek)
7.08.2020 (piątek)
10.08.2020 (poniedziałek)
11.08.2020 (wtorek)

URLOP: 12-31 sierpnia 2020 r.

 

KATARZYNA FITZ, p. 514

tel.: (32) 2009 515 / e-mail: katarzyna.fitz@us.edu.pl

DYŻURY:

18.08.2020 (wtorek)
25.08.2020 (wtorek)

URLOP: od 30 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

 

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA

ALEKSANDRA GARBACZ, godz.: 7:00-15:00 – praca zdalna

kontakt: aleksandra.garbacz@us.edu.pl / il.wh@us.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisywać: Katowice)

URLOP: 27-31 lipca 2020 r. oraz 10-24 sierpnia 2020 r.

 

HELENA WORONKO-OPACKA, pok. 409

tel.: (32) 2009 419 / e-mail: helena.woronko-opacka@us.edu.pl

DYŻURY: wtorki

URLOP: 27-31 lipca 2020 r. oraz 13-17 sierpnia 2020 r.

 

INSTYTUT NAUK O KULTURZE

URSZULA OWCA,  p. 106, godz.: 8.00-14.00

tel.: (32) 2009 323 / e-mai: urszula.owca@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)

30.07.2020 (czwartek)
10.08.2020 (poniedziałek)

11.08.2020 (wtorek)

12.08.2020 (środa)
17.08.2020 (poniedziałek)

18.08.2020 (wtorek)

19.08.2020 (środa)
24.08.2020 (poniedziałek)

25.08.2020 (wtorek)

26.08.2020 (środa)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 3-7 sierpnia 2020 r.

 

TADEUSZ MACIĄG, p. 317, godz.: 8.00-14.00

tel.: (32) 2009 317 / e-mail: tadeusz.maciag@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)

30.07.2020 (piątek)
12.08.2020 (środa)
13.08.2020 (czwartek)

14.08.2020 (piątek)
19.08.2020 (środa)
20.08.2020 (czwartek)

21.08.2020 (piątek)
26.08.2020 (środa)
27.08.2020 (czwartek)

28.08.2020 (piątek)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 3-7 sierpnia 2020 r.

 

JUSTYNA JANUSZEWSKA – praca zdalna

kontaktjustyna.januszewska@us.edu.pl

URLOP: 3-31 sierpnia 2020 r.

 

BIURO ORGANIZACYJNE – część katowicka, plac Sejmu Śl. 1

 

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY

TERESA SOJKA, p. 113, godz.: 7.30-15.30

tel.: 512 702 315 / e-mail: teresa.sojka@us.edu.pl  

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: od 31 lipca do 21 sierpnia 2020 r.

 

BIURO DZIEKANA

BEATA KALARUS, p.113, godz.: 8.00-16.00

tel.: (32) 2009 267 / e-mail: beata.kalarus@us.edu.pl  

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)
28.07.2020 (wtorek)
29.07.2020 (środa)
30.07.2020 (czwartek)
19.08.2020 (środa)
20.08.2020 (czwartek)
21.08.2020 (piątek)
26.08.2020 (środa)
27.08.2020 (czwartek)
28.08.2020 (piątek)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: od 31 lipca do 14 sierpnia 2020 r. oraz 24-25 sierpnia 2020 r.

 

EWA LISZOWSKA, p.113, godz.: 7:00-15:00

tel.: (32) 2009 263 / e-mail: ewa.liszowska@us.edu.pl

DYŻURY:

24.08.2020 (poniedziałek)
25.08.2020 (wtorek)

URLOP: od 30 lipca do 21 sierpnia 2020 r.

 

KSIĘGOWOŚĆ WYDZIAŁOWA

JACEK BARGLIK, p. 1B, godz.: 7.00-15.00

tel.: (32) 2009 209; (32) 2009 249 / e-mail: jacek.barglik@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 4-17 sierpnia 2020 r.

 

DOROTA JAŁOWIECKA, p. 1B, godz.: 7.00-15.00

tel.: (32) 2009 209; (32) 2009 249 / e-mail: dorota.jalowiecka@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)
3-14.08.2020 (od poniedziałku do piątku)

 

BIURO ORGANIZACYJNE

ANNA MITURA, p.8

tel.: (32) 2009 229 / e-mail: anna.mitura@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 3-14 sierpnia 2020 r.

 

KAMILA CZAJA, p.8

tel.: (32) 2009 221 / e-mail: kamila.czaja@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

30.07.2020 (czwartek)

31.07.2020 (piątek)
4.08.2020 (wtorek)
6.08.2020 (czwartek)
25.08.2020 (wtorek)
27.08.2020 (czwartek)
28.08.2020 (piątek)

URLOP: 7-24 sierpnia 2020 r.

 

MONIKA NOWAK, p. 8

tel.: (32) 2009 255 / e-mail: monika.m.nowak@us.edu.pl

DYŻURY:

3.08.2020 (poniedziałek)

4.08.2020 (wtorek)

5.08.2020 (środa)

6.08.2020 (czwartek)
10.08.2020 (poniedziałek)

11.08.2020 (wtorek)

12.08.2020 (środa)

13.08.2020 (czwartek)

URLOP: 17-31 sierpnia 2020 r.

 

KAJA STRUŻYK, p. 8, godz.: 8.00-14.00

tel.: (32) 2009 255 / e-mail: kaja.struzyk@us.edu.pl

DYŻURY:

3-14.08.2020 (od poniedziałku do piątku)
18.08.2020 (wtorek)
19.08.2020 (środa)
26.08.2020 (środa)
27.08.2020 (czwatek)

URLOP: 13-31 lipca 2020 r.

 

MARTA MARGIEL, p. 8

tel.: (32) 2009 243 / e-mail: marta.margiel@us.edu.pl

DYŻURY:

3.08.2020 (poniedziałek)
4.08.2020 (wtorek)
5.08.2020 (środa)
6.08.2020 (czwartek)

URLOP: 27-31 lipca 2020 r. oraz 10-24 sierpnia 2020 r.

 

WOJCIECH SITEK, p. 117

tel.: (32) 2009 417 / e-mail: wojciech.sitek@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

 

SYLWIA UCHNAST, p.2

tel.: (32) 2009265 / e-mail: sylwia.uchnast@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

 

ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

JAN ZAJĄC, p. 012

tel.: (32) 2009 440 / e-mail: jan.zajac@us.edu.pl / bop.fil@us.edu.pl

DYŻURY:

5.08.2020 (środa)
12.08.2020 (środa)
19.08.2020 (środa)
26.08.2020 (środa)

URLOP: 27-31 lipca 2020 r.

 

ALEKSANDRA SOKOŁA, p. 012

tel.: (32) 2009 440 / e-mail: aleksandra.sokola@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 27-31 lipca 2020 r.

 

 

SOSNOWIEC, ul. Grota-Roweckiego 5

 

DZIEKANAT STUDENCKI – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

W sprawach pilnych toku studiów prosimy o kontakt e-mail z pracownikiem:

– w dniach od 3.08.-7.08.2020 dr Antonina Termińska (adres e-mail: antonina.terminska@us.edu.pl)

– w dniach od 10.07.-14.08.2020 mgr Karolina Konieczna-Montak


AGNIESZKA ZIĘTEK
, p. 1.11

tel.: (32) 36 40 858 / e-mail: agnieszka.zietek@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)

30.07.2020 (czwartek)
24-31.08.2020 (od poniedziałku do piątku)

URLOP: 3-21 sierpnia 2020 r.

 

ŻANETA KUWAK-NAWROT, p. 1.10

tel.: (32) 364 08 59 / e-mail: zaneta.kuwak-nawrot@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 30 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

 

IZABELA BANASZKIEWICZ, p. 1.10

tel.: (32) 364 08 60 / e-mail: izabela.banaszkiewicz@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 30 lipca – 14 sierpnia 2020 r.

 

AGATA JĘDRYCHA, p. 1.12

tel.: (32) 364 09 67 / e-mail: agata.jedrycha@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 3-16 sierpnia 2020 r. oraz 20-28 sierpnia 2020 r.

 

ŻANETA CIEŚLIK, p. 1.12

tel.: (32) 364 08 78 / e-mail: zaneta.cieslik@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 3-16 sierpnia 2020 r.

 

KAROLINA KONIECZNA-MONTAK, pok. 1.11

tel.: 32 364 08 68 / e-mail: karolina.konieczna@us.edu.pl

DYŻURY:

11.08.2020 (wtorek)

12.08.2020 (środa)

13.08.2020 (czwartek)
18.08.2020 (wtorek)
20.08.2020 (czwartek)
21.08.2020 (piątek)
25.08.2020 (wtorek)

26.08.2020 (środa)

27.08.2020 (czwartek)
28.08.2020 (piątek)

URLOP: 20 lipca do 7 sierpnia 2020 r.

 

DZIEKANAT DYDAKTYCZNY – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

 

KIERUNEK: filologia romańska

MANUELA PUSTÓŁ, p. 4.18

tel.: (32) 364 08 41 / e-mail: manuela.pustol@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 3 sierpnia do 1 września 2020 r.

 

IWONA BORYSZKO, p. 4.18

tel.: (32) 364 08 41 / e-mail: iwona.boryszko@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)

17.08.2020 (poniedziałek)

18.08.2020 (wtorek)

19.08.2020 (środa)

24.08.2020 (poniedziałek)

25.08.2020 (wtorek)

26.08.2020 (środa)
27.08.2020 (czwartek)

31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 30 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

 

KIERUNKI: filologia rosyjska i słowiańska

AGATA PATERAK,  p. 4.31

tel.: (32) 3640 843 / e-mail: agata.paterak@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)

30.07.2020 (czwartek)
6.08.2020 (czwartek)
7.08.2020 (piątek)
11.08.2020 (wtorek)

12.08.2020 (środa)

13.08.2020 (czwartek)
19.08.2020 (środa)

20.08.2020 (czwartek)
25.08.2020 (wtorek)

26.08.2020 (środa)

27.08.2020 (czwartek)
28.08.2020 (piątek)

URLOP: 31 sierpnia do 15 września 2020 r.

 

KIERUNEK: filologia angielska

MARIA WALCZAK, p. 4.55

tel.: (32) 36 40 892 / e-mail: maria.walczak@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 3-18 sierpnia 2020 r.

 

JUSTYNA RAK, p. 4.55

tel.: (32) 36 40 804 / e-mail: justyna.rak@us.edu.pl

DYŻURY:

6.08.2020 (czwartek)

7.08.2020 (piątek)
10.08.2020 (poniedziałek)
11.08.2020 (wtorek)
17.08.2020 (poniedziałek)
18.08.2020 (wtorek)

URLOP: 27 lipca do 3 sierpnia 2020 r oraz 24 sierpnia do 6 września 2020 r.

 

KIERUNEK: filologia germańska

MONIKA GRZYWNA, p. 4.31

tel.: (32) 36 40 905 / e-mail: monika.grzywna@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

30.07.2020 (czwartek)
25.08.2020 (wtorek)

27.08.2020 (czwartek)

URLOP: 3-21.08.2020 r.

 
OBSŁUGA STUDENTÓW ERASMUS+ I OBSŁUGA ABSOLWENTÓW CZĘŚCI SOSNOWIECKIEJ

ANTONINA TERMIŃSKA, p. 1.8 / 1.16

tel.: (32) 364 09 68 / e-mail: antonina.terminska@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)
29.07.2020 (środa)
30.07.2020 (czwartek)
3-14.08.2020 (od poniedziałku do piątku)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 17-28 sierpnia 2020 r.

 

BIURA EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTÓW – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

 

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA

MIROSŁAWA WÓJCIK, 4.56

tel.: (32) 364 08 92 / e-mail: miroslawa.wojcik@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)
28.07.2020 (wtorek)
29.07.2020 (środa)
30.07.2020 (czwartek)
18.08.2020 (wtorek)
24.08.2020 (poniedziałek)
25.08.2020 (wtorek)
27.08.2020 (czwartek)
28.08.2020 (piątek)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 31 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

 

BOŻENA CZWIERTNIA-LESZKIEWICZ, p. 4.58

tel.: (32) 364 08 92 / e-mail: bozena.czwiertnia-leszkiewicz@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)
29.07.2020 (środa)
18.08.2020 (wtorek)
25.08.2020 (wtorek)
27.08.2020 (czwartek)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 31 lipca do 13 sierpnia 2020 r.

 

KATARZYNA AKARTEL, p. 4.28

tel.: 32 36 40 881 / e-mail: katarzyna.akartel@us.edu.pl

DYŻURY:

30.07.2020 (czwartek)
6.08.2020 (czwartek)
11.08.2020 (wtorek)

URLOP: 12 sierpnia do 4 września 2020 r.

 

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA

4.23, tel.: (32) 364 08 99

e-mail:  il.wh@us.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisywać odpowiednio: Katowice lub Sosnowiec)

e-mail: pbn_il.wh@us.edu.pl (korespondencję w sprawach dotyczących danych PBN)

 

ANNA KOWALIK, p. 4.23

tel.: (32) 364 08 99 / e-mail: anna.kowalik@us.edu.pl

DYŻURY: 28.07.2020 (wtorek)

URLOP: 3-30 sierpnia 2020 r.

 

EWA WILISOWSKA – praca zdalna

e-mail: ewa.wilisowska@us.edu.pl

DYŻURY:

30.07.2020 (czwartek)
3.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 5-28 sierpnia 2020 r.

 

ANETA NOCUŃ – praca zdalna

e-mail: aneta.nocun@us.edu.pl

URLOP: 3-14 sierpnia 2020 r.

 

OBSŁUGA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH I POSTĘPOWAŃ O NADANIE STOPNIA DOKTORA

DARIA DĄBROWSKA-GRUCHLIK, p. 1.8 / 1.16

tel.: (32) 364 08 23 / e-mail: daria.dabrowska-gruchlik@us.edu.pl 

DYŻURY:

24.08.2020 (poniedziałek)
25.08.2020 (wtorek)
26.08.2020 (środa)

27.08.2020 (czwartek)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 27 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

 

BIURO ORGANIZACYJNE – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

Uwaga!

Biuro Organizacyjne w Sosnowcu w dniach od 17 do 21 sierpnia 2020 roku jest nieczynne. W sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 36 40 823

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ORGANIZACYJNEGO

MAŁGORZATA BARGLIK, p. 1.8 / 1.15

tel.: (32) 36 40 831 / e-mail: malgorzata.barglik@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)
3.08.2020 (poniedziałek)
25.08.2020 (wtorek)
26.08.2020 (środa)
27.08.2020 (czwartek)
28.08.2020 (piątek)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 31 lipca 2020 r. oraz 4-24 sierpnia 2020 r.

 

BIURO DZIEKANA

AGNIESZKA BINDUCHOWSKA, p. 1.8

tel.: (32) 36 40 828 / e-mail: agnieszka.binduchowska-lach@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

31.07.2020 (piątek)
3.08.2020 (poniedziałek)
5.08.2020 (środa)
7.08.2020 (piątek)
10.08.2020 (poniedziałek)
11.08.2020 (wtorek)
12.08.2020 (środa)
13.08.2020 (czwartek)

URLOP: 14 sierpnia do 1 września 2020 r.

 

 

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY

ANDRZEJ NOWAK, p. 2.65

e-mail: andrzej.nowak@us.edu.pl

DYŻURY: od poniedziałku do piątku

URLOP: 15-28 lipca 2020 r.

 

 

KATOWICE, ul. Bankowa 11

 

DZIEKANAT STUDENCKI – część katowicka, ul. Bankowa 11

 

BOŻENA KLIMEK, p. 18

tel.: (32) 359 11 95 / e-mail: bozena.klimek@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

30.07.2020 (czwartek)
3.08.2020 (poniedziałek)
4.08.2020 (wtorek)
6.08.2020 (czwartek)
10.08.2020 (poniedziałek)
11.08.2020 (wtorek)
27.08.2020 (czwartek)
31.08.2020 (poniedziałek)

URLOP: 12-26 sierpnia 2020 r.

 

ELŻBIETA GĘBKA, p. 18

tel.: (32) 359 20 75 / e-mail: elzbieta.gebka@us.edu.pl

DYŻURY:

18.08.2020 (wtorek)

19.08.2020 (środa)

20.08.2020 (czwartek)
25.08.2020 (wtorek)

26.08.2020 (środa)

27.08.2020 (czwartek)

URLOP: od 27 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

 

ANNA GĄSKA, p. 18

tel.: (32) 359 20 75 / e-mail: anna.gaska@us.edu.pl

DYŻURY:

11.08.2020 (wtorek)

12.08.2020 (środa)

13.08.2020 (czwartek)
18.08.2020 (wtorek)

19.08.2020 (środa)

20.08.2020 (czwartek)
25.08.2020 (wtorek)

26.08.2020 (środa)

27.08.2020 (czwartek)

URLOP: od 27 lipca do 9 sierpnia 2020 r.

 

DZIAŁ STYPENDIALNY

MARTA KLIMEK, p. 20

tel.: (32) 359 16 53 / e-mail: dziekanat.wh-stypendia@us.edu.pl / marta.klimek@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)

30.07.2020 (czwartek)
18.08.2020 (wtorek)

19.08.2020 (środa)

20.08.2020 (czwartek)
25.08.2020 (wtorek)

26.08.2020 (środa)

27.08.2020 (czwartek)

URLOP: 3-17 sierpnia 2020 r.

 

JUSTYNA URBAŃSKA, p. 17

tel.: (32) 359 11 65 / e-mail: justyna.urbanska@us.edu.pl

DYŻURY:

29.07.2020 (środa)

30.07.2020 (czwartek)

31.07.2020 (piątek)
10.08.2020 (poniedziałek)
11.08.2020 (wtorek)
12.08.2020 (środa)
17.08.2020 (poniedziałek)
18.08.2020 (wtorek)
19.08.2020 (środa)
24.08.2020 (poniedziałek)
25.08.2020 (wtorek)
26.08.2020 (środa)

 

DZIEKANAT DYDAKTYCZNY – część katowicka, ul. Bankowa 11

 

KIERUNKI: filozofia, kognitywistyka, doradztwo filozoficzne i coaching

MATEUSZ GĘBKA, p. 318a

tel.: (32) 359 12 17 / e-mail: mateusz.gebka@us.edu.pl

DYŻURY:

27.07.2020 (poniedziałek)

28.07.2020 (wtorek)

30.07.2020 (czwartek)
17.08.2020 (poniedziałek)
18.08.2020 (wtorek)
20.08.2020 (czwartek)
24.08.2020 (poniedziałek)
25.08.2020 (wtorek)
27.08.2020 (czwartek)

URLOP: 3-14 sierpnia 2020 r.

 

KIERUNKI: historia, historia sztuki, turystyka historyczna, środkowoerupejskie studia historyczne

KATARZYNA IWANOW, p. 17

tel.: (32) 359 17 24 / e-mail: katarzyna.iwanow@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)

30.07.2020 (czwartek)
4.08.2020 (wtorek)

5.08.2020 (środa)

6.08.2020 (czwartek)

URLOP: 10-28 sierpnia 2020 r.

 

BIURA EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTÓW – część katowicka, ul. Bankowa 11

 

INSTYTUT FILOZOFII

EWA GŁUSZEK, p. 325

tel.: (32)  359 18 24 / e-mail: ewa.gluszek@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)

30.07.2020 (czwartek)
4.08.2020 (wtorek)

5.08.2020 (środa)

6.08.2020 (czwartek)
11.08.2020 (wtorek)

12.08.2020 (środa)

13.08.2020 (czwartek)

URLOP: 15-30 sierpnia 2020 r.

 

INSTYTUT HISTORII

LIDIA ŻALIŃSKA, p. 122

tel.: (32)  359 13 14 / e-mail: lidia.zalinska@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)
25.08.2020 (wtorek)

26.08.2020 (środa)

URLOP: 3-21 sierpnia 2020 r.

 

OBSŁUGA PBN

DAGMARA MIŁEK, p. 35

tel.: (32) 359 12 04 / e-mail: dagmara.milek@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)
4.08.2020 (wtorek)

5.08.2020 (środa)

6.08.2020 (czwartek)
11.08.2020 (wtorek)

12.08.2020 (środa)

13.08.2020 (czwartek)

URLOP: 17-31 sierpnia 2020 r.

 

BIURO ORGANIZACYJNE – część katowicka, ul. Bankowa 11

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ORGANIZACYJNEGO

MARZENA BOCHNAK, p. 19

tel.: (32) 359 12 63 / e-mail: marzena.bochnak@us.edu.pl

DYŻURY:

28.07.2020 (wtorek)

29.07.2020 (środa)

30.07.2020 (czwartek)
4.08.2020 (wtorek)

5.08.2020 (środa)

6.08.2020 (czwartek)
25.08.2020 (wtorek)

26.08.2020 (środa)

27.08.2020 (czwartek)

URLOP: 7-21 sierpnia 2020 r.

return to top