Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Informacja o zmianach w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek administracyjnych Wydziału Humanistycznego

18.03.2020 - 19:15 aktualizacja 29.05.2020 - 08:59
Redakcja: an

DYŻURY DZIEKANATÓW

W celu ułatwienia zdalnego kontaktu z dziekanatem zostały uruchomione nowe adresy e-mail do dziekanatów we wszystkich trzech lokalizacjach Wydziału Humanistycznego:

 

KATOWICE, plac Sejmu Śląskiego 1

 

DZIEKANAT STUDENCKI – część katowicka, Plac Sejmu Śl. 1


DYŻURY godz. 7.30-15.30

Barbara Rozwadowska, p. 108, tel. 32 200 9258
e-mail barbara.rozwadowska@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

01.06.2020 (poniedziałek)

02.06.2020 (wtorek)

04.06.2020 (czwartek)


Beata Zoremba, p. 110, tel. 32 2009 261
e-mail beata.zoremba@us.edu.pl

 

25.05.2020 (poniedziałek)

27.05.2020 (wtorek)

01.06.2020 (poniedziałek)

02.06.2020 (wtorek)

03.06.2020 (środa)


Agnieszka Maroszek p.109, tel. 32 2009 231
e-mail agnieszka.maroszek@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

28.05.2020 (czwartek)

03.06.2020 (środa)

04.06.2020 (czwartek)

05.06.2020 (piątek)

Joanna Ulijarczyk, p.109, tel. 32 2009 231
e-mail joanna.ulijarczyk@us.edu.pl 

 

25.05.2020 (poniedziałek)

29.05.2020 (piątek)

01.06.2020 (poniedziałek)

02.06.2020 (wtorek)

 

 

OPŁATY STUDENCKIE

Maja Burdosz, p.2, godz. 7.00-15.00
maja.burdosz@us.edu.pl; 32 2009 265

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

27.05.2020 (środa)

28.05.2020 (czwartek)

04.06.2020 (czwartek)

05.06.2020 (piątek)

 

 

SEKRETARIATY KIERUNKÓW – część katowicka, plac Sejmu Śląskiego 1

Dyżury

Kierunek: filologia polska

Anna Jankowska, p. 504, godz. 7.00-15.00

tel. 32 2009 504 / e-mail: anna.jankowska@us.edu.pl

26.05.2020 (wtorek)

27.05.2020 (środa)

01.06.2020 (poniedziałek)

02.06.2020 (wtorek)

03.06.2020 (środa)


 

Kierunki: komunikacja promocyjna i kryzysowa, logopedia, międzynarodowe studia polskie

Joanna Raś,  p. 512, godz.  8.00-16.00
tel. 32 2009 512 / e-mail: 
joanna.ras@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

02.06.2020 (wtorek)

03.06.2020 (środa)

04.06.2020 (czwartek)

 

Kierunki: filologia klasyczna, mediteranistyka, sztuka pisania

mgr Marzena Musiał, p. 316, godz.  7.00-15.00
kontakt: tel. 32 2009 316 / e-mail: marzena.musial@us.edu.pl 

 

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

02.06.2020 (wtorek)

03.06.2020 (środa)

 

 

Kierunki: architektura informacji, kulturoznawstwo, kultury mediów, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa

mgr Agnieszka Filipowska,  pok. 318, godz. 8.30 – 16.30
tel.: 32 200 93 18 /
e-mail: agnieszka.filipowska@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

02.06.2020 (wtorek)

04.06.2020 (czwartek)

 

mgr Katarzyna Skutela
e-mail: katarzyna.skutela@us.edu.pl

 

od 25.05.2020 do 5.06.2020

 

STUDIA DOKTORANCKIE DYSCYPLIN: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii; OBRONY I PRZEWODY W WW. DYSCYPLINACH

KATOWICE pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 102

DYŻUR STACJONARNY:

Sabina Strózik: sabina.strozik@us.edu.pl / tel. (32) 2009 259

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

01.06.2020 (poniedziałek)

 

Agnieszka Słanina: agnieszka.slanina@us.edu.pl / tel. (32) 2009 259

25.05.2020 (poniedziałek)

28.05.2020 (czwartek)

03.06.2020 (środa)

04.06.2020 (czwartek)

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU

Anna Grolik-Łuszczek, p. 08 (poziom -1)
tel. (32) 2009 436 / e-mail: anna.grolik-luszczek@us.edu.pl

od 25.05.2020 do 05.06.2020 nieobecna

Anna Jacoszek, p. 08 (poziom -1)
tel. (32) 2009 436 / e-mail: anna.jacoszek@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

02.06.2020 (wtorek)

03.06.2020 (środa)

 

 

BIURA EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTÓW – część  katowicka, plac Sejmu Śląskiego 1

 

Dyżury

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA

godz. 7.00-15.00
Bożena Soboń, p.514, tel. 32 2009 515 /
e-mail: bozena.sobon@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

02.06.2020 (wtorek)

05.06.2020 (piątek)

 

Katarzyna Fitz – praca zdalna
kontakt: katarzyna.fitz@us.edu.pl

 

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA

Aleksandra Garbacz, p.409, godz. 7:00-15:00
tel. 32 2009 409 / e-mail: aleksandra.garbacz@us.edu.pl;

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

02.06.2020 (wtorek)

03.06.2020 (środa)

04.06.2020 (czwartek)

il.wh@us.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisywać: Katowice)

Helena Woronko-Opacka – praca zdalna

kontakt: helena.woronko-opacka@us.edu.pl

 

INSTYTUT NAUK O KULTURZE

DYŻUR w godz. 8.00-14.00

Urszula Owca,  p. 106
tel. 32 2009 323 / e-mai:
  urszula.owca@us.edu.pl

26.05.2020 (wtorek)

29.05.2020 (piątek)

02.06.2020 (wtorek)

05.06.2020 (piątek)


Tadeusz Maciąg, p. 317
tel. 32 2009 317 / e-mail:
tadeusz.maciag@us.edu.pl

02.06.2020 (wtorek)

04.06.2020 (czwartek)


mgr Justyna Januszewska – praca zdalna

kontakt:  justyna.januszewska@us.edu.pl

 

 

BIURO ORGANIZACYJNE – część katowicka, plac Sejmu Śląskiego 1

 

Kierownik Organizacyjny
Teresa Sojka
teresa.sojka@us.edu.pl, tel.  512 702 315

od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

 

Biuro Dziekana

Beata Kalarus, p. 113
beata.kalarus@us.edu.pl, tel. 32 2009 267

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

27.05.2020 (środa)

03.06.2020 (środa)

04.06.2020 (czwartek)

05.06.2020 (piątek)

 

Ewa Liszowska, p. 113
ewa.liszowska@us.edu.pl, tel. 32 2009 263

25.05.2020 (poniedziałek)

28.05.2020 (czwartek)

29.05.2020 (piątek)

01.06.2020 (poniedziałek)

02.06.2020 (wtorek)

 

Księgowość wydziałowa, p. 1B, godz. 7.00-15.00

Jacek Barglik
jacek.barglik@us.edu.pl , tel. 32 2009 209; 32 2009 249

od 25.05.2020 do 29.05.2020;

od 01.06.2020 do 05.06.2020;

 

Dorota Jałowiecka
dorota.jalowiecka@us.edu.pl tel. 32 2009 209; 32 2009 249

od 28.05.2020 do 05.06.2020 nieobecna

 

 

BIURO ORGANIZACYJNE pion promocji, rozwoju i współpracy; pion pełnomocnika ds. kształcenia i inicjatyw społeczno-edukacyjnych, p. 8

Dyżury:

Anna Mitura: anna.mitura@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek) 7:30-16:30
27.05.2020 (środa) 7:30-16:30
29.05.2020 (piątek) 7:30-15:30
01.06.2020 (poniedziałek) 7:30-16:30

03.06.2020 (środa) 7:30-16:30

05.06.2020 (piątek) 7:30-15:30

 

Kamila Czaja: kamila.czaja@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek) 7:30-15:30
26.05.2020 (wtorek) 7:30-15:30
28.05.2020 (czwartek) 7:30-15:30
02.06.2020 (wtorek) 7:30-15:30

04.06.2020 (czwartek) 7:30-15:30

05.06.2020 (piątek) 7:30-15:30

Wojciech Sitek: wojciech.sitek@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

01.06.2020 (poniedziałek)

02.06.2020 (wtorek)

03.06.2020 (środa)

04.06.2020 (czwartek)

05.06.2020 (piątek)

 

Monika Nowak: monika.m.nowak@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek) 7:30-15:30
01.06.2020 (poniedziałek) 7:30-15:30

 

Marta Margiel: marta.margiel@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek) 8:00-16:00
02.06.2020 (wtorek) 8:00-16:00

 

Kaja Strużyk: kaja.struzyk@us.edu.pl

27.05.2020 (środa) 9:00-16:00
03.06.2020 (środa) 9:00-16:00

 

 

Sylwia Uchnast, p.2, kontakt: sylwia.uchnast@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

26.05.2020 (wtorek)

27.05.2020 (środa)

29.05.2020 (piątek)

01.06.2020 (poniedziałek)

02.06.2020 (wtorek)

03.06.2020 (środa)

04.06.2020 (czwartek)

05.06.2020 (piątek)

 

Zespół ds. Projektów Wydziału Humanistycznego

Jan Zając – praca zdalna

Kontakt: jan.zajac@us.edu.pl

 

 

SOSNOWIEC, ul. Grota-Roweckiego 5

 

DZIEKANAT STUDENCKI – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

Dyżury

7:30-15:30

AGNIESZKA ZIĘTEK, p. 1.11
tel. (32) 36 40 858
/ e-mail: agnieszka.zietek@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
27.05.2020 (środa)
01.06.2020 (poniedziałek)
03.06.2020 (środa)

 

ŻANETA KUWAK-NAWROT, p. 1.10
tel. (32) 364 08 59
/ e-mail: zaneta.kuwak-nawrot@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
27.05.2020 (środa)
28.05.2020 (czwartek)
29.05.2020 (piątek)
02.06.2020 (wtorek)
03.06.2020 (środa)

IZABELA BANASZKIEWICZ, p. 1.10
tel. (32) 364 08 60
/ e-mail: izabela.banaszkiewicz@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)
01.06.2020 (poniedziałek)
04.06.2020 (czwartek)
05.06.2020 (piątek)

AGATA JĘDRYCHA, p. 1.12
tel. (32) 364 09 67
/ e-mail: agata.jedrycha@us.edu.pl

26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)
28.05.2020 (czwartek)
01.06.2020 (poniedziałek)
02.06.2020 (wtorek)
03.06.2020 (środa)

ŻANETA CIEŚLIK, p. 1.12
tel. (32) 364 08 78
/ e-mail: zaneta.cieslik@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
27.05.2020 (środa)
29.05.2020 (piątek)
04.06.2020 (czwartek)
05.06.2020 (piątek)

KAROLINA KONIECZNA-MONTAKpok. 1.11
tel.: 32 364 08 68 / e-mail: karolina.konieczna@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
02.06.2020 (wtorek)
05.06.2020 (piątek)

 

 

SEKRETARIATY KIERUNKÓW – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

 

Dyżury

7:30-15:30

 

Kierunek: filologia romańska

MANUELA PUSTÓŁ, p. 4.18, e-mail: manuela.pustol@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)
28.05.2020 (czwartek)
02.06.2020 (wtorek)
03.06.2020 (środa)
04.06.2020 (czwartek)

IWONA BORYSZKO, p. 4.18
tel.: 32 36 40 841 / e-mail: iwona.boryszko@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)
28.05.2020 (czwartek)
01.06.2020 (poniedziałek)
02.06.2020 (wtorek)
03.06.2020 (środa)
04.06.2020 (czwartek)

 

Kierunki: filologia rosyjska i słowiańska


AGATA PATERAK,  p. 4.31

tel. 32 3640 843 / e-mail: agata.paterak@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)
02.06.2020 (wtorek)
03.06.2020 (środa)

Kierunek: filologia angielska

 

MARIA WALCZAK, p. 4.55 – od 25.05.2020 do 05.06.2020
e-mail: maria.walczak@us.edu.pl / tel.: 32 36 40 892

JUSTYNA RAK, p. 4.55
e-mail: justyna.rak@us.edu.pl / tel.: 32 36 40 804

26.05.2020 (wtorek)
02.06.2020 (wtorek)

 

Kierunek: filologia germańska

 

MONIKA GRZYWNA, p. 4.31
tel.: 32 36 40 905 /
e-mail: monika.grzywna@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
04.06.2020 (czwartek)

 

BIURA EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTÓW – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

Dyżury

7:30-15:30

 

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA


MIROSŁAWA WÓJCIK, 4.56, e-mail: miroslawa.wojcik@us.edu.pl

od 25.05.2020 do 05.06.2020

BOŻENA CZWIERTNIA-LESZKIEWICZ, p. 4.58
e-mail: bozena.czwiertnia-leszkiewicz@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
29.05.2020 (piątek)
01.06.2020 (poniedziałek)
03.06.2020 (środa)

KATARZYNA AKARTEL, p. 4.28
tel.: 32 36 40 881 /
e-mail: katarzyna.akartel@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
28.05.2020 (czwartek)
03.06.2020 (środa)
04.06.2020 (czwartek)

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA

4.23, tel. (32) 364 08 99

e-mail:  il.wh@us.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisywać odpowiednio: Katowice lub Sosnowiec)

e-mail: pbn_il.wh@us.edu.pl (korespondencję w sprawach dotyczących danych PBN)

 

ANNA KOWALIK, p. 4.23, e-mail: anna.kowalik@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
28.05.2020 (czwartek)
04.06.2020 (czwartek)

EWA WILISOWSKA, p. 4.23, e-mail: ewa.wilisowska@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

ANETA NOCUŃ
tel. 32 36 40 896 / e-mail: aneta.nocun@us.edu.pl 

25.05.2020 (poniedziałek)

BIURO ORGANIZACYJNE – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

 

Zastępca Kierownika Organizacyjnego
MAŁGORZATA BARGLIK, p. 1.8 / 1.15
malgorzata.barglik@us.edu.pl / tel. 32 36 40 831   

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)
28.05.2020 (czwartek)
29.05.2020 (piątek)
01.06.2020 (poniedziałek)

Biuro Dziekana, p. 1.8
AGNIESZKA BINDUCHOWSKA
agnieszka.binduchowska@us.edu.pl / tel. 32 36 40 828

27.05.2020 (środa)
28.05.2020 (czwartek)
29.05.2020 (piątek)

 

OBSŁUGA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH I POSTĘPOWAŃ O NADANIE STOPNIA DOKTORA

DARIA DĄBROWSKA-GRUCHLIK, p. 1.8 / 1.16
tel. 32 364 08 23 / e-mail: daria.dabrowska-gruchlik@us.edu.pl   

26.05.2020 (wtorek)
03.06.2020 (środa)
05.06.2020 (piątek)

OBSŁUGA STUDENTÓW ERASMUS+ I OBSŁUGA ABSOLWENTÓW CZĘŚCI SOSNOWIECKIEJ

ANTONINA TERMIŃSKA, p. 1.8 / 1.16
tel. 32 364 09 68 / e-mail: antonina.terminska@us.edu.pl   

25.05.2020 (poniedziałek)
01.06.2020 (poniedziałek)
02.06.2020 (wtorek)
04.06.2020 (czwartek)

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY

ANDRZEJ NOWAK, 2.65
andrzej.nowak@us.edu.pl, tel. 032 36 40 835

28.05.2020 (czwartek)
29.05.2020 (piątek)

 

KATOWICE, ul. Bankowa 11

 

DZIEKANAT STUDENCKI – część katowicka, ul. Bankowa 11

Dyżury 7:30-15:30


BOŻENA KLIMEK, p. 18
tel. (32) 359 11 95
/ e-mail: bozena.klimek@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)
28.05.2020 (czwartek)

 

ELŻBIETA GĘBKA, p. 18
tel. (32) 359 20 75
/ e-mail: elzbieta.gebka@us.edu.pl

 

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)

 

Dziekanat st. niestacjonarnych – obsługa toku studiów, st. doktoranckie

MARTA ZAFOREMSKA, p. 16
tel. (32) 359 11 65 /
e-mail: marta.zaforemska@us.edu.pl

 

26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)

 

Dział stypendialny

MARTA KLIMEK, p. 20
tel. (32) 359 16 53

e-mail: dziekanat.wh-stypendia@us.edu.pl  / marta.klimek@us.edu.pl

26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)


JUSTYNA URBAŃSKA, p. 17
tel. (32) 359 11 65
/ e-mail: justyna.urbanska@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
27.05.2020 (środa)

 

SEKRETARIATY KIERUNKÓW – część katowicka, ul. Bankowa 11

Dyżury

7:30-15:30


Kierunki: filozofia, kognitywistyka, doradztwo filozoficzne i coaching

MATEUSZ GĘBKA, p. 318a
tel. (32) 359 12 17 /
e-mail: mateusz.gebka@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

 

Kierunki: historia, historia sztuki, turystyka historyczna, środkowoerupejskie studia historyczne


KATARZYNA IWANOW, p. 17
tel. 32 359 17 24 /
e-mail: katarzyna.iwanow@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
27.05.2020 (środa)

 

BIURA EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTÓW – część katowicka, ul. Bankowa 11

Dyżury

7:30-15:30

 

INSTYTUT FILOZOFII

EWA GŁUSZEK, p. 325
tel. 32  359 18 24 / e-mail:
ewa.gluszek@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)

 

INSTYTUT HISTORII

LIDIA ŻALIŃSKA, p. 122
tel. 32  359 13 14 /
e-mail: lidia.zalinska@us.edu.pl

 

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)
27.05.2020 (środa)
28.05.2020 (czwartek)

 


OBSŁUGA PBN

DAGMARA MIŁEK, p. 35
tel. 32 359 12 04 /
e-mail: dagmara.milek@us.edu.pl

25.05.2020 (poniedziałek)
28.05.2020 (czwartek)

 

 

BIURO ORGANIZACYJNE – część katowicka, ul. Bankowa 11

 

Zastępca Kierownika Organizacyjnego


MARZENA BOCHNAK, p. 19 – WTORKI
tel. 32 
359 12 63 / e-mail: marzena.bochnak@us.edu.pl

 

25.05.2020 (poniedziałek)
26.05.2020 (wtorek)

return to top