Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Projekty pracowników Wydziału Humanistycznego otrzymały finansowanie w konkursie Opus

21.05.2020 - 09:36 aktualizacja 18.06.2020 - 09:30
Redakcja: an

Pracownicy Wydziału Humanistycznego: prof. dr hab. Przemysław Marciniak z Instytutu Literaturoznawstwa i dr hab. Arkadiusz Rojczyk z Instytutu Językoznawstwa otrzymali finansowanie projektów w konkursie Opus organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt badawczy prof. dr. bab. Przemysława Marciniaka pt. W stronę bizantyńskiej zoopoetyki. Ludzie i zwierzęta w Bizancjum (X–XII wiek) zajął drugie miejsce na liście rankingowej, uzyskując dofinansowanie w wysokości 805 320 zł. Czteroletni projekt będzie realizowany we współpracy z badaczami z Wydziału Badań nad Bizancjum Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu.

Profesor Przemysław Marciniak jest bizantynistą  związanym z Uniwersytetem Śląskim od czasów studiów na kierunku filologia klasyczna. Jego zainteresowania naukowe dotyczą literatury bizantyńskiej (szczególnie dwunastowiecznej), recepcji Bizancjum, humoru i studiów nad (bizantyńskimi) zwierzętami. Był stypendystą Harvard University (Dumbarton Oaks Research Library), Princeton University, Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, Wissenschaftskolleg zu Berlin. Profesor wizytujący w Uppsali (2010, 2012-2013), Paryżu (2016), Monachium (2018) oraz Fryburgu Bryzgowijskim (2018-2019).  W 2018 roku uhonorowany Friedrich Wilhelm Bessel Forschungspreis przyznawaną przez Alexander von Humboldt Stuftung.

W tym samym konkursie dofinansowanie w wysokości 434 083 zł otrzymał projekt dr. hab. Arkadiusza Rojczyka pt. Imitacja fonetyczna w języku ojczystym i języku obcym. Dr hab. Arkadiusz Rojczyk jest anglistą naukowo zajmującym się między innymi percepcją mowy i psycholingwistyką. Jest ekspertem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej CKE. Kierował grantem pn. Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych podejmującym całościowe badania nad polskimi geminatami przy pomocy szczegółowych pomiarów akustycznych i badań percepcji.

 

return to top