Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Humanistyczny

Zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym „Powstawanie światów”

04.02.2021 - 13:01 aktualizacja 04.02.2021 - 13:01
Redakcja: am
Tagi: Forum Poetyki, panel dyskusyjny

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym (Wydział Polonistyki UJ)

wspólnie z

Redakcją elektronicznego czasopisma naukowego „Forum Poetyki”

oraz

Zakładem Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu (Instytut Filologii Polskiej UAM)

zaprasza

do udziału w panelu dyskusyjnym

„Powstawanie światów”

3.03.2021, g. 17.00

 

Najnowszy, przygotowany przez Adama Dziadka numer czasopisma „Forum Poetyki” (lato 2020, z. 21) nosi tytuł Poetyka i genetyka (tekstów). Promocji tej właśnie publikacji poświęcone zostanie zbliżające się wydarzenie.

Szczególną uwagę chcemy poświęcić jednemu tekstowi z genetycznego numeru „FP”: esejowi Daniela Ferrera, zatytułowanemu (w polskim przekładzie) Światy możliwe, światy fikcyjne, światy skonstruowane a proces genezy. Artykuł (oraz cały numer) dostępny jest online:

http://fp.amu.edu.pl/

Zapraszamy do seminaryjnej dyskusji o szkicu Ferrera, pośrednio zaś – o powiązaniach między krytyką genetyczną a pojęciami i konceptami z zakresu teorii fikcji, światów możliwych, światotwórstwa etc. Seminarium rozpocznie się od trzech (zwięzłych) wystąpień panelowych (Adam Dziadek, Andrzej Hejmej, Mateusz Antoniuk), następnie zaś przybierze formę dyskusji, do której zapraszamy wszystkich uczestników.

Spotkanie odbędzie się online, szczegółowe informacje techniczne zostaną podane w późniejszym terminie.

      

 

Mateusz Antoniuk
Kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym

Tomasz Mizerkiewicz
Redaktor naczelny „Forum Poetyki”

return to top