Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Nabór uzupełniający na bezpłatne szkolenie z PRINCE2 Foundation

19.11.2021 - 14:03 aktualizacja 19.11.2021 - 14:03
Redakcja: am
Tagi: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

PRINCE2 na poziomie Foundation jest metodyką pozwalającą poznać sprawdzone metody zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają ich prowadzenie. Dzięki stosowaniu metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation można zwiększyć szansę na osiągnięcie sukcesu i założonego celu. Szkolenie z metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation pokaże m.in., w jaki sposób prowadzić działania w pełnym cyklu życia projektu, jak zarządzać ryzykiem, jakością i zmianami, jak wygląda schemat podejmowania decyzji w projekcie i jakie są pryncypia.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich studentów Wydziału Humanistycznego UŚ studiów stacjonarnych będących na 2. i 3. roku studiów licencjackich oraz na 1. i 2. roku studiów magisterskich. Szkolenie zakończy się uznanym na arenie międzynarodowej egzaminem akredytowanym.

Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 24 listopada 2021 roku. Dokumenty rekrutacyjne należy składać na Wydziale Humanistycznym (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. A 3.6) w dniach: 22, 23, 24 listopada w godz. 9.00–12.00. Po godz. 12.00 dokumenty można zostawić w skrzynce stojącej obok pokoju A 3.6. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z koordynator merytoryczną projektu na Wydziale Humanistycznym dr hab. Agnieszką Nęcką-Czapską, prof. UŚ (agnieszka.necka@us.edu.pl).

 

Terminy szkoleń

 

Grupa 1 w godz. 9.00-17.00

 • 29 listopada
 • 30 listopada
 • 1 grudnia

 

Grupa 2 w godz. 13.45-20.00

 • 9 grudnia 2021
 • 10 grudnia 2021
 • 11 grudnia 2021

 

Grupa 3 w godz. 13.45-20.00

 • 13 grudnia 2021
 • 14 grudnia 2021
 • 15 grudnia 2021

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Dokumenty rekrutacyjne

studenci siedzący wokół stołu

return to top