Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

KONKURS NA STYPENDIUM BADAWCZO-DYDAKTYCZNE W UNIVERSITY OF ALBERTA (KANADA)

20.12.2021 - 10:26 aktualizacja 20.12.2021 - 10:26
Redakcja: am
Tagi: konkurs

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na 1 miejsce stypendialne w University of Alberta w Edmonton, w Kanadzie.

Stypendium badawczo-dydaktyczne organizowane jest przy współpracy z Wirth Institute for Austrian and Central European Studies at the University of Alberta i jest wynikiem bilateralnej umowy o wymianie badawczo-dydaktycznej między Uniwersytetem Śląskim a University of Alberta.

 

Termin i warunki wyjazdu:

1.09.2022 – 30.09.2022

Uniwersytet Śląski opłaca przelot do Edmonton, Wirth Institute zapewnia i opłaca zakwaterowanie na miejscu (bez wyżywienia) i zapewnia godziny dydaktyczne w University of Alberta dla stypendystki/y z UŚ. Dokładna liczba i rodzaj zajęć dydaktycznych określana jest przez Wirth Institute po zatwierdzeniu wybranej/go kandydatki/a.

Warunki konkursu:

W rekrutacji mogą wziąć udział pracowniczki i pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału Humanistycznego, którzy przedstawią komplet następujących dokumentów:

  1. CV akademickie (w języku angielskim);
  2. list motywacyjny (w języku angielskim);
  3. propozycję serii trzech tematycznie związanych ze sobą wykładów (w języku angielskim); zakres wykładów nie jest ograniczony jakąkolwiek tematyką;
  4. poświadczone dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich w języku angielskim (ćwiczeń / konwersatoriów / wykładów / seminariów).

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej do 21 stycznia 2022 r. (do godz. 23:59) do Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej (na adres: rafal.boryslawski@us.edu.pl).

Wyniki zostaną ogłoszone do 30 stycznia 2022 r.

 

Dziekan powołał następujący skład komisji konkursowej: przewodniczący, Prodziekan ds. badań naukowych, prof. dr hab. Leszek Drong, prof. dr hab. Zbigniew Białas, dr hab. Eugenia Sojka, prof. UŚ, dr hab. Sonia Front, prof. UŚ, dr hab. Rafał Borysławski, prof. UŚ.

znak przed University of Alberta

return to top