Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Kurs e-learningowy „Profesjonalne przygotowanie publikacji naukowych”

21.12.2021 - 10:37 aktualizacja 21.12.2021 - 14:26
Redakcja: kajastruzyk

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie „Profesjonalne przygotowanie publikacji naukowych”. Nasz kurs wprowadzi Cię w problematykę przygotowania publikacji naukowych, ich struktury oraz strategii publikacji. Pomoże dokładniej poznać elementy publikacji naukowych, przećwiczyć wybrane style bibliograficzne oraz przygotować własną strategię publikacji.

W szczególności nasz kurs pozwoli:

  • dokładniej poznać elementy pracy naukowej i zasady wyboru źródeł
  • zapoznać się z wybranymi (najczęściej używanymi) stylami cytowani
  • dokładniej zaznajomić się z zasadami redagowania pracy naukowej
  • wybrać właściwe czasopisma do publikacji swego artykułu
  • dokładniej poznać źródła informacji naukowej o czasopismach naukowych
  • zaznajomić się z aktualnymi zasadami oceny dorobku naukowego
  • promować swoje osiągnięcia i publikacje naukowe
  • podnieść cytowalność i umiędzynarodowienie swoich publikacji

Kurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich poziomów studiów, pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji naukowej, instytutów badawczych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką opracowania publikacji naukowych.

Kurs opracowany w ramach programu „Kurs na MOOC” i projektu „Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki i profesjonalnego przygotowania publikacji naukowych” na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przez najlepszych ekspertów w przedstawianej tematyce, w języku polskim i angielskim, jest dostosowany dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Praca własna – około 4 godzin tygodniowo. Zalecany czas trwania – 6 tygodni, w sumie 32 godziny pracy własnej online.

Dla osób biorących udział w kursie, przewidziane jest zaświadczenie o udziale w kursie. Zaświadczenie mogą otrzymać osoby, które ukończyły kurs na poziomie min. 50%.

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie na Platformie NAVOICA pod adresem: https://www.navoica.pl/courses

Nabór rozpocznie się wkrótce.

logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Logo Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

return to top