Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Program stażowy w USA i Wielkiej Brytanii dla polskich studentów

15.02.2022 - 10:24 aktualizacja 15.02.2022 - 10:38
Redakcja: mn

„W programie mogą wziąć udział studenci z polskim obywatelstwem, którzy nie ukończyli 26 roku życia (data urodzenia po 01.01.1996 r.). Kandydaci powinni mieć bardzo dobre wyniki w nauce i biegle posługiwać się językiem angielskim (w mowie i piśmie). Nie ma znaczenia kierunek studiów ani kraj zamieszkania”.

Pierwszy etap konkursu polega na wypełnieniu aplikacji online. Zgłoszenia wysyła się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: https://transatlanticforum.org/apply/.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 marca.

W kolejnym etapie 30 osób z najciekawszymi aplikacjami zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy z komisją złożoną z przedstawicieli TFLF oraz partnerów programu. Finalnie spośród wspomnianej trzydziestki wybrane zostanie kilkunastoosobowe grono najlepszych kandydatów, których sylwetki zostaną wysłane do przedstawicieli biur parlamentarnych. Oni to podejmą ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata.

Staż w ramach programu jest bezpłatny. Fundacja TFLF przyznaje jednak wybranym kandydatom stypendium pokrywające koszty lotów, uzyskania wizy i zakwaterowania w docelowym miejscu.

Już 17 lutego o godz. 19.00 odbędzie się webinar na temat stażu. Absolwenci opowiedzą, jak napisać wyróżniającą się aplikację, a przedstawiciele zarządu TFLF odpowiedzą na wszelkie pytania związane z przebiegiem stażu i składaniem podań.
Więcej informacji tutaj.

przy stole siedzą osoby z otwartymi laptopami, a przed nimi mężczyzna zapisujący coś na białej tablicy

return to top