Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Nabór do III edycji programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0”

06.05.2022 - 11:52 aktualizacja 06.05.2022 - 11:52
Redakcja: am
Tagi: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór do III edycji programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. Jego celem jest pomoc dla wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach. Wartość środków przewidzianych na realizację wybranych projektów studentów lub zespołów studenckich wynosi 12 174 000 zł. Okres realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza 30 czerwca 2023 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację).

Wsparciem może zostać objęty student spełniający łącznie następujące warunki:

  • jest studentem studiów I/II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;
  • ma udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  • posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Szczegóły programu można znaleźć na stronie ministerstwa. Wnioski o dofinansowanie składa do 15 czerwca uczelnia, wsparciem w realizacji służy Biuro Działalności Studenckiej: bds@us.edu.pl oraz Zespół ds. Projektów WH.

kobieta widziana od tyłu, siedząca przy biurku z dwoma monitorami

return to top