Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Oj, czysty ojczysty! Siódma edycja Młodzieżowego Forum Językowego

03.11.2022 - 13:45 aktualizacja 03.11.2022 - 13:45
Redakcja: mn

Od siedmiu lat Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej realizuje projekt „Granice języka – granicami świata” (w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”). Niemal od początku w jego realizację włączają się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była etyka języka.

Wiosną zainicjowano pierwszą część przedsięwzięcia. Powstały scenariusze warsztatów skierowanych do młodzieży, przygotowane m.in. przez językoznawcę z Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Jarosława Pacułę, prof. UŚ. Będą one służyć nauczycielom i animatorom kultury do podejmowania w pracy z młodymi ludźmi tematów związanych z estetyką i etyką komunikacji, brutalizacją i wulgaryzacją języka oraz manipulacją językową. Na przełomie maja i czerwca pracownik naszej uczelni przeprowadził także zajęcia dla kilku grup uczniów szkół ponadpodstawowych.

W październiku były realizowane dwa kolejne etapy projektu. 22 października zostały zorganizowane warsztaty metodyczne dla nauczycieli i animatorów kultury (O higienie językowego obcowania. Jak wprowadzać dzieci i młodzież w zagadnienia etyki słowa?), które poprowadził prof. Jarosław Pacuła. Dwa dni później, 24 października, odbyło się Młodzieżowe Forum Językowe, podczas którego wspomniany już pracownik Instytutu Językoznawstwa UŚ koordynował panel dyskusyjny poświęcony etyce komunikacji, a ponadto wygłosił wykład Słowa – jak powietrze: niezbędne do życia, lecz bywają ożywcze lub morowe, poświęcony m.in. wykorzystywaniu tzw. słów niewinnych do konstruowania wypowiedzi de facto krzywdzących, agresywnych, o funkcji destrukcyjnej, a korespondujący z wystąpieniem prof. UJ dr hab. Anety Załazińskiej na temat kłamstwa i kłamania. W imprezie uczestniczyło kilkuset uczniów podbeskidzkich liceów i techników.

return to top