Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny
architektura informacji architektura informacji

studia stacjonarne, I stopnia

lic. Agnieszka Maroszek

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 109
e-mail: agnieszka.maroszek@us.edu.pl
tel.: 32 2009 231

filologia klasyczna filologia klasyczna

studia stacjonarne, I i II stopnia

lic. Agnieszka Maroszek

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 109
e-mail: agnieszka.maroszek@us.edu.pl
tel.: 32 2009 231

filologia polska filologia polska

studia stacjonarne, I i II stopnia

mgr Barbara Rozwadowska

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 108
e-mail: barbara.rozwadowska@us.edu.pl
tel.: 32 2009 258

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia stacjonarne, I i II stopnia

lic. Agnieszka Maroszek

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 109
e-mail: agnieszka.maroszek@us.edu.pl
tel.: 32 2009 231

komunikacja cyfrowa komunikacja cyfrowa

studia stacjonarne, I stopnia

mgr Barbara Rozwadowska

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 108
e-mail: barbara.rozwadowska@us.edu.pl
tel.: 32 2009 258

komunikacja promocyjna i kryzysowa komunikacja promocyjna i kryzysowa

studia stacjonarne, I i II stopnia

lic. Joanna Ulijarczyk

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 110
e-mail: joanna.ulijarczyk@us.edu.pl
tel.: 32 2009 260

kulturoznawstwo kulturoznawstwo

studia stacjonarne, I i II stopnia

Beata Zoremba (koordynator zespołu administracyjnej obsługi toku studiów)

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 110
e-mail: beata.zoremba@us.edu.pl
tel.: 32 2009 261

kultury mediów kultury mediów

studia stacjonarne, I stopnia

Beata Zoremba (koordynator zespołu administracyjnej obsługi toku studiów)

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 110
e-mail: beata.zoremba@us.edu.pl
tel.: 32 2009 261

 

studia stacjonarne, II stopnia

lic. Agnieszka Maroszek

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 109
e-mail: agnieszka.maroszek@us.edu.pl
tel.: 32 2009 231

logopedia logopedia

studia stacjonarne, I stopnia

mgr Barbara Rozwadowska

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 108
e-mail: barbara.rozwadowska@us.edu.pl
tel.: 32 2009 258

mediteranistyka mediteranistyka

studia stacjonarne, I stopnia

lic. Agnieszka Maroszek

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 109
e-mail: agnieszka.maroszek@us.edu.pl
tel.: 32 2009 231

międzynarodowe studia polskie międzynarodowe studia polskie

studia stacjonarne, I i II stopnia

lic. Agnieszka Maroszek

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 109
e-mail: agnieszka.maroszek@us.edu.pl
tel.: 32 2009 231

sztuka pisania sztuka pisania

studia stacjonarne, I stopnia

lic. Joanna Ulijarczyk

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 110
e-mail: joanna.ulijarczyk@us.edu.pl
tel.: 32 2009 260

twórcze pisanie i marketing wydawniczy twórcze pisanie i marketing wydawniczy

studia stacjonarne, II stopnia

lic. Joanna Ulijarczyk

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 110
e-mail: joanna.ulijarczyk@us.edu.pl
tel.: 32 2009 260

programy międzynarodowe programy międzynarodowe

Beata Zoremba (koordynator zespołu administracyjnej obsługi toku studiów)

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pok. 110
e-mail: beata.zoremba@us.edu.pl
tel.: 32 2009 261

return to top