Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny
doradztwo filozoficzne i coaching doradztwo filozoficzne i coaching

studia stacjonarne

mgr Bożena Klimek

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 18
e-mail: bozena.klimek@us.edu.pl
tel.: 32 359 11 95

 

studia niestacjonarne

mgr Marta Zaforemska

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 16
e-mail: marta.zaforemska@us.edu.pl
tel.: 32 359 11 65

 

filozofia filozofia

mgr Bożena Klimek

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 18
e-mail: bozena.klimek@us.edu.pl
tel.: 32 359 11 95

historia historia

studia stacjonarne

mgr Elżbieta Gębka

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 18
e-mail: elzbieta.gebka@us.edu.pl
tel.: 32 359 20 75

 

studia niestacjonarne

mgr Marta Zaforemska

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 16
e-mail: marta.zaforemska@us.edu.pl
tel.: 32 359 11 65

 

historia sztuki historia sztuki

mgr Elżbieta Gębka

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 18
e-mail: elzbieta.gebka@us.edu.pl
tel.: 32 359 20 75

kognitywistyka kognitywistyka

studia stacjonarne

mgr Elżbieta Gębka 

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 18
e-mail: elzbieta.gebka@us.edu.pl
tel.: 32 359 11 95

 

studia niestacjonarne

mgr Marta Zaforemska

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 16
e-mail: marta.zaforemska@us.edu.pl
tel.: 32 359 11 65

środkowoeuropejskie studia historyczne środkowoeuropejskie studia historyczne

mgr Elżbieta Gębka

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 18
e-mail: elzbieta.gebka@us.edu.pl
tel.: 32 359 20 75

turystyka historyczna turystyka historyczna

mgr Elżbieta Gębka

Katowice, ul. Bankowa 11
pok. 18
e-mail: elzbieta.gebka@us.edu.pl
tel.: 32 359 20 75

return to top