Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogólnopolski Kongres Groznawstwa

06.02.2024 - 11:51, aktualizacja 06.02.2024 - 11:51
Redakcja: mn

Centrum Badań Groznawczych zaprasza do zgłaszania udziału w Ogólnopolskim Kongresie Groznawczym, który organizowany jest w ramach inicjatywy Katowice, Miasto Nauki 2024 w dniach 7-8 Listopada 2024 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Idea Ogólnopolskiego Kongresu Groznawstwa (OKG) powstała na wzór podobnych międzyobszarowych inicjatyw, których celem jest skupianie środowiska badawczego, networking osób działających w obszarze studiów nad grami, wymiana wiedzy i uczestnictwo w debacie o przyszłości tego interdyscyplinarnego pola badawczego.

Kongres pragniemy poświęcić zagadnieniu “przyszłości groznawstwa” w Polsce. Mając pełną świadomość, że owa przyszłość rodzi się dzisiaj w złożonym i posiadającym różne tradycje środowisku osób badających gry i zabawę, pragniemy poruszyć kwestie związane z instytucjonalnymi, ewaluacyjnymi oraz dydaktycznymi wyzwaniami stojącymi przed osobami pracującymi z tematyką groznawczą i grotwórczą. Gorąco zapraszamy Państwa do zgłaszania form kolaboracyjnych, popularyzatorskich, warsztatowych, seminaryjnych i związanych z Waszymi doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia dydaktyki groznawczej i grotwórczej w ramach kierunków, specjalności, uprawiania nauki, uczestnictwa w sieciach badawczych i centrach naukowych. Proponujemy zgłoszenia uczestnictwa w ramach trzech głównych ścieżek dyskusyjnych badawczej, dydaktycznej oraz poświęconej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zakończonych rozmową plenarną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie krótkich (do 300 słów) abstraktów wypowiedzi na poniższe tematy:

● Dydaktyka (np. metody dydaktyczne, doświadczenia dydaktyczne, kanony growe, przedmioty groznawcze i grotwórcze, tworzenie kierunków i siatek zajęć,
podręczniki i pomoce dydaktyczne);
● Badania naukowe (np. prezentacje zespołów, ośrodków, centrów i stowarzyszeń
badawczych, obszary prowadzonych badań, doświadczenia networkingowe i
współpraca międzynarodowa, kluczowe kanały upowszechniania badań i
komunikacji groznawczej);
● Wpływ społeczny (np. współpraca biznesowa, badania zlecone, wdrożenia,
patenty, popularyzacja oraz transfer wiedzy i technologii).

Zapraszamy również do zgłaszania własnych wieloautorskich propozycji aktywności w
następujących formatach:
● Panele dyskusyjne na tematy wychodzące poza ww. ścieżki (do 90 minut)
● Warsztaty do 90 minut (np. dla osób doktoranckich, grantowe, publikacyjne,
networkingowe, naukowe, tematyczne);
● Postery, wystawy i inne formy materialnej prezentacji wyników badań / dydaktyki
/ działalności artystycznej / współpracy z otoczeniem;
● Debaty (np. czy groznawstwo powinno stanowić osobną dyscyplinę, w jakim
języku należy publikować w groznawstwie etc.).

Opłata konferencyjna, mająca na celu pokrycie kosztów wyżywienia (lunch, przerwy kawowe) oraz obsługę wydarzenia wynosi 300 złotych od każdej osoby uczestniczącej w kongresie. Osoby studenckie i doktoranckie zajmujące się grami zwolnione są z opłat konferencyjnych i będą mogły uczestniczyć we wszystkich aktywnościach konferencyjnych bez opłat po uprzedniej rejestracji na wydarzenie. Osoby zainteresowane wydarzeniem w charakterze wolnych słuchaczy spoza kręgu akademickiego będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w obradach plenarnych bez konieczności rejestracji.

Zgłoszenia w formie krótkich abstraktów do 300 słów prosimy zamieszczać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem:
https://forms.office.com/e/jxpCNfeBJ1

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja 2024. O przyjęciu decyduje komitet programowy Kongresu. Zależy nam na różnorodności, reprezentacji całego środowiska na wszystkich poziomach. Zapraszamy osoby wszystkich płci, dyscyplin i ośrodków, od osób studenckich, po osoby zatrudnione na stanowiskach profesorskich. Prosimy również o możliwie największą inkluzywność w zgłoszeniach wieloautorskich.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: magdalena.bednorz@us.edu.pl


Komitet organizacyjny:

Dr Magdalena Bednorz, UŚ
Dr Marta Błaszkowska-Nawrocka, WSE
Dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ
Mgr Magdalena Kozyra, UJ
Dr hab. Tomasz Z. Majkowski, prof. UJ

Komitet programowy:
Dr Magdalena Bednorz, UŚ
Dr Marta Błaszkowska-Nawrocka, WSE
Dr Damian Gałuszka, AGH
Dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ
Dr hab. Tomasz Z. Majkowski, prof. UJ
Dr hab. Michał Mochocki, prof. UKW
Dr Joanna Pigulak, UAM
Dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW
Dr Dominika Staszenko-Chojnacka, UŁ
Dr Marta Tymińska, UG
Dr hab. Agata Zarzycka, UWr

return to top