Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

 • kategoria A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych,
 • 25 kierunków studiów,
 • ponad 6 000 studentów,
 • ponad 250 doktorantów,
 • 600 nauczycieli akademickich,
 • unikatowa oferta dydaktyczna, w tym między innymi języki: chiński, arabski, japoński, hindi, szwedzki, logopedia, komunikacja perswazyjna i kryzysowa, kognitywistyka czy turystyka historyczna,
 • specjalistyczne języki: prawniczy, ekonomiczny, dyplomatyczny,
 • projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE),
 • bogata oferta studiów podyplomowych,
 • 45 kół naukowych,
 • innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, kształcenie na odległość: e-learning (platforma moodle wspomagająca kształcenie), tablice interaktywne,
 • aktywny program mobilności studentów i doktorantów (MOST),
 • możliwość wyjazdu na część studiów za granicę oraz odbycia praktyk między innymi w ośrodkach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych czy przedsiębiorstwach (europejski program Erasmus+),
 • aktywna współpraca z zagranicznymi ośrodkami badań naukowych i międzynarodowym środowiskiem uczonych,
 • dobre perspektywy zatrudnienia absolwentów w: instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach masowych i interaktywnych, sektorze turystycznym, agencjach PR, korporacjach wymagających znajomości języków obcych, administracji państwowej, samorządowej, unijnej,
 • infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

return to top