Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie uśmiechniętego chłopaka stojącego z otwartą parasolką w kolorach flagi Wielkiej Brytanii przed Pałacem Westministerskim; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska I stopnia stacjonarne

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska, wspólną wszystkim specjalnościom, stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego) kulturoznawstwo i literaturoznawstwo oraz językoznawstwo, które jest dyscypliną wiodącą dla kierunku filologia angielska. Obok przedmiotów, tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, program studiów obejmuje przedmioty ogólnohumanistyczne, języki obce oraz przedmioty specjalistyczne, tj. odpowiadające wybranej specjalności.

SPECJALNOŚCI

Grafika: zdjęcie mężczyzny piszącego pisakiem na tablicy; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: język biznesu I stopnia stacjonarne

W ramach specjalności angielski język biznesu podstawą studiów jest intensywna nauka języka obcego ukierunkowana na sferę biznesu. Prowadzona jest nauka języka angielskiego (jako I języka) oraz języka niemieckiego lub francuskiego (jako II języka obowiązkowego). Nauka języków obcych obejmuje praktyczną naukę języka obcego, w tym m.in. leksykę oraz gramatykę praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia.

Specjalność: angielski język biznesu: z językiem niemieckim lub francuskim wprowadza specjalistyczne słownictwo i jest okazją do omówienia w języku obcym zagadnień merytorycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obok przedmiotów typowo filologicznych, umożliwiających kontynuację edukacji na studiach magisterskich uzupełniających, specjalność oferuje także wybór przedmiotów prawniczych i ekonomicznych.

Grafika: zdjęcie Pałacu Westministerskiego w Londynie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego I stopnia stacjonarne

Plan studiów stacjonarnych I stopnia specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna czy rozumienie tekstu pisanego, obejmuje przedmioty specjalistyczne, pozwalające dogłębniej poznać istotne aspekty badań literackich i kulturoznawstwa.

Profil „kultura i literatura” zawiera więc takie przedmioty, jak: teoria literatury, kultura angielskiego obszaru językowego, proza literacka i zagadnienia narracji, zagadnienia dramatu, poezja i poetyka.

Grafika: zdjęcie mężczyzny w słuchawkach z mikrofonem trzymającego w rękach otwarty laptop; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: kultura-media-translacja I stopnia stacjonarne

Absolwenci studiów 3-letnich I stopnia mogą podjąć pracę zawodową albo kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład specjalności nauczania filologii angielskiej, takich jak język pisany, gramatyka praktyczna, gramatyka opisowa, podstawy językoznawstwa czy rozumienie tekstu, program studiów obejmuje także przedmioty specjalistyczne z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i translatoryki, nowe media, przekład tekstów użytkowych, przekład tekstów literackich, metodologia tekstu akademickiego.

Szczególnym walorem specjalności kultura – media – translacja jest możliwość zdobycia teoretycznej wiedzy i praktycznych kompetencji w zakresie translatoryki oraz funkcjonowania mediów (opartych na teorii komunikacji jako zjawiska społeczno-kulturowego), co w bezpośredni sposób przekłada się na atrakcyjność zatrudnieniową absolwenta w różnorodnych instytucjach, gdzie takie kompetencje są wymagane.

Grafika: zdjęcie panoramy Berlina, widok z lotu ptaka na Alexanderplatz i rzekę nocą; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne

Absolwenci filologii angielskiej, specjalność nauczycielska posiadają elementarną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, mają poszerzoną wiedzę w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, posiadają elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń, posiadają elementarną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, mają uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, mają podstawową orientację w zakresie głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, mają podstawową wiedzę w zakresie struktury funkcjonowania systemu edukacji.

Grafika: zdjęcie mężczyzny w goglach vr; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) I stopnia stacjonarne

Studia na specjalności projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania, prowadzonego w ramach specjalności filologii angielskiej, kształcą specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych jako projektanci rozrywki interaktywnej oraz jako tłumacze specjalizujący się w lokalizacji gier komputerowych i oprogramowania.

Studia w ramach programu prowadzone są wsparciu dydaktycznym ze strony specjalistów branży gier komputerowych (GD). Studia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata na kierunku filologia angielska. Wraz z dyplomem absolwent otrzymuje suplement do dyplomu, który zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Oprócz praktycznej nauki wybranego języka, na specjalnościach prowadzone są zajęcia z: tłumaczenia w wybranym języku, wiedzy o kulturze i krajach danego regionu, językoznawstwa wybranego języka z elementami językoznawstwa ogólnego, a także przedmioty specjalistyczne tj. z zakresu translatoryki: tłumaczenia pisemnego, tłumaczenia konsekutywnego, tłumaczenia symultanicznego.

Absolwenci posiadają wiedzę dotyczącą wybranej wewnątrz kierunku specjalności studiów – mają kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie wybranego języka.

Perspektywy zawodowe:

  • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
  • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
  • praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą
  • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego

JĘZYKI DO WYBORU:

Grafika: zdjęcie mężczyzny w marokańskim stroju pokazujący gest limitu czasu; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim I stopnia stacjonarne

JĘZYK ARABSKI

Grafika: zdjęcie pawilonu w west lake w Hangzhou; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim I stopnia stacjonarne

JĘZYK CHIŃSKI

Grafika: zdjęcie kobiety ubranej w tradycyjne japońskie kimono stojącej nad jeziorem Kawaguchiko w Japonii, w tle Góra Fuji; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim I stopnia stacjonarne

JĘZYK JAPOŃSKI

Grafika: zdjęcie Pałacu Gyeongbokgung z drzewem kwitnącej wiśni w mieście Seul w Korei; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim I stopnia stacjonarne

JĘZYK KOREAŃSKI

Grafika: zdjęcie uśmiechniętej kobiety obejmującej uśmiechniętego mężczyznę, w tle Brama Brandenburska w Berlinie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne

JĘZYK NIEMIECKI

return to top