Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie przedstawiające panoramę Paryża z widokiem na Wieżę Eifla; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska I stopnia stacjonarne

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku filologia romańska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych, ale jest również sprawnym tłumaczem oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

SPECJALNOŚCI

Grafika: zdjęcie młodej kobiety w berecie siedzącej przy biurku i trzymającej małą flagę Francji; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym I stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym są skierowane do osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości języka francuskiego.

Program studiów zakłada intensywną naukę tego języka od podstaw, prowadząc do nabycia jego biegłej znajomości – zarówno w zakresie codziennego użytku, jak i jego specjalistycznych odmian. Studia na tej specjalności pozwalają również posiąść umiejętność posługiwania się drugim językiem romańskim oraz wiedzę z zakresu kultury i literatury krajów francuskiego obszaru językowego, a także funkcjonowania języka jako narzędzia komunikacji we współczesnym świecie.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety mówiącej przez mały megafon i trzymającej małą flagę Francji; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język francuski z programem tłumaczeniowym są skierowane do osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości języka francuskiego.

Studia pozwalają na rozwijanie umiejętności posługiwania się tym językiem oraz zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu literatury i kultury krajów francuskiego obszaru językowego, a także funkcjonowania języka we współczesnym świecie. Oprócz biegłej znajomości języka francuskiego, zarówno w zakresie codziennego użytku, jak i jego specjalistycznych odmian, studenci nabywają umiejętność posługiwania się drugim językiem romańskim.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety wskazującej palcem w stronę odbiorcy i trzymającej małą flagę Hiszpanii; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język hiszpański z programem tłumaczeniowym są przeznaczone dla osób, które planują związać swoją pracę zawodową z wykorzystaniem znajomości języka hiszpańskiego.

W program studiów wpisana jest intensywna nauka języka hiszpańskiego od podstaw. Oprócz przedmiotów ogólnofilologicznych i praktycznej nauki drugiego języka obcego, program kształcenia obejmuje również moduły, których celem jest dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu historii literatury i cywilizacji krajów hispanojęzycznych oraz funkcjonowania systemu języka hiszpańskiego.

Studenci uczestniczą ponadto w rozbudowanym bloku zajęć tłumaczeniowych (pisemnych i ustnych), a także nabywają umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

Grafika: zdjęcie młodej tancerki flamenco; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język hiszpański z programem kultura literatura i media w Ameryce Łacińskiej I stopnia stacjonarne

W program studiów na specjalności język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej wpisana jest intensywna nauka języka hiszpańskiego od podstaw. Oprócz przedmiotów ogólnofilologicznych oraz nauki drugiego języka obcego, program kształcenia na specjalności obejmuje również moduły, których celem jest dostarczenie studentowi ogólnej wiedzy z zakresu historii literatury i cywilizacji krajów hispanojęzycznych oraz funkcjonowania systemu języka hiszpańskiego, ze szczególnym naciskiem położonym na problematykę kulturową i język hiszpański w Ameryce Łacińskiej.

Studenci uczestniczą ponadto w bloku zajęć poświęconych mediom w krajach hiszpańskojęzycznych, a także nabywają umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety siedzącej przy biurku i trzymającej małą flagę Włoch; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Oprócz przedmiotów praktycznej nauki języka włoskiego oraz przedmiotów ogólnofilologicznych, program kształcenia na specjalności język włoski z programem tłumaczeniowym obejmuje również moduły, których celem jest dostarczenie studentowi gruntownej wiedzy z zakresu literatury i kultury Włoch oraz funkcjonowania systemu języka włoskiego.

Poza bardzo dobrą znajomością języka włoskiego − tak codziennego użytku, jak i specjalistycznego − studenci zyskują szansę nabycia dobrej znajomości drugiego języka obcego. Uczestniczą w bloku zajęć tłumaczeniowych (pisemnych i ustnych) w obu językach, a także zaznajamiają się z nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

Grafika: zdjęcie przedstawiające zbliżenie na dłonie kobiety piszącej na klawiaturze; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Studia na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym są skierowane do osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości tych dwóch języków.

Program studiów zakłada naukę języka francuskiego od podstaw oraz rozwijanie umiejętności posługiwania językiem angielskim, prowadząc do nabycia biegłej znajomości obydwu tych języków – zarówno w zakresie codziennego użytku, jak i jego specjalistycznych odmian.

Dodatkowo studia na tej specjalności pozwalają posiąść wiedzę z zakresu kultury i literatury krajów francuskiego i angielskiego obszaru językowego, a także funkcjonowania języka jako narzędzia komunikacji we współczesnym świecie.

Grafika przedstawiająca rysunek dwóch witających się młodych mężczyzn, nad jednym z nich unosi się chmurka na napisem: CIAO, a nad drugim z napisem: HELLO; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: języki stosowane – język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia stacjonarne

Obok przedmiotów praktycznej nauki języka włoskiego od podstaw oraz praktycznej nauki języka angielskiego, program kształcenia na specjalności języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym obejmuje przedmioty ogólnofilologiczne oraz moduły z zakresu historii literatury i cywilizacji Włoch oraz krajów angielskiego obszaru językowego oraz funkcjonowania systemów obu języków.

Studenci uczestniczą ponadto w blokach zajęć poświęconych włoskiemu i angielskiemu językowi specjalistycznemu oraz tłumaczeniu w obu językach, a także nabywają umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

return to top