Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Podstawę procesu dydaktycznego na kierunku filologia słowiańska stanowi kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie dwóch języków słowiańskich oraz języka zachodnioeuropejskiego wraz z niezbędnymi elementami kulturowymi.

Kandydaci wybierają pierwszy język kierunkowy spośród wszystkich języków słowiańskich znajdujących się w ofercie dydaktycznej. Może to być język: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki lub słoweński (warunkiem otwarcia danej grupy językowej jest wypełnienie określonego limitu).

Na drugim roku rozpoczyna się nauka drugiego języka kierunkowego – języka słowiańskiego. Oferta proponowanych języków będzie uzależniona od uruchomionych grup z pierwszym językiem kierunkowym.

Ponadto od pierwszego roku przez cały okres studiów prowadzone są zajęcia w zakresie języka zachodnioeuropejskiego.

Grafika: zdjęcie młodych ludzi w słowiańskich ubraniach siedzących przy ognisku, u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia słowiańska I stopnia stacjonarne

Kierunek filologia słowiańska (specjalność językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim) przeznaczony jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą tłumacza lub w sektorze turystycznym, w instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych bądź też firmach współpracujących z krajami słowiańskimi. Studenci poznają historię, literaturę i kulturę wybranych krajów słowiańskich, uczestniczą w zajęciach z tłumaczenia pisemnego i ustnego, otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe) uczestnicząc w licznych projektach i wyjazdach: szkołach letnich, stażach i pobytach oferowanych w ramach programów stypendialnych, wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia praktyczne z języka i przekładu prowadzą tłumacze przysięgli oraz native speakerzy.

Celem procesu kształcenia jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami badawczymi w zakresie języka, kultury i literatury wybranego obszaru Słowiańszczyzny południowej lub zachodniej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności, przygotowujących studentów do podjęcia pracy w obszarach wymagających znajomości języka i przygotowania filologicznego.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

return to top