Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika przedstawiająca szkic mózgu; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, poniżej tekst: Wydział Humanistyczny kognitywistyka I stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Studia na kierunku kognitywistyka pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zbudowanych w oparciu o poznanie biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów kształtowania się i rozwoju podmiotowości człowieka.

Jednym z ważnych narzędzi jakie w tym względzie może być wykorzystywane to środki informatyczne, których poznanie i praktyczne opanowanie stanowi ważną część programu studiów.

Absolwent studiów kognitywistycznych dysponować będzie umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, w tym przede wszystkim do poszerzającego się ciągle procesu intelektualizacji pracy i znaczenia tzw. kompetencji miękkich dających możliwości elastycznego reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

return to top