Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie małej dziewczynki ćwiczącej dźwięki artykulacji podczas prywatnej lekcji z logopedką; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny logopedia I stopnia stacjonarne

Logopedia to kierunek studiów obejmujący treści kształcenia dotyczące zaburzeń mowy, umożliwia po jego ukończeniu prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii rozpoznanych w toku postępowania dysfunkcji mowy w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, z gruntu humanistyczny, integrujący wiedzę lingwistyczno-medyczno-psychologiczno-pedagogiczną z najnowszymi doniesieniami logopedii polskiej i światowej. Kształcenie na kierunku logopedia kierowane jest do osób pragnących zdobyć kwalifikacje w zawodzie logopedy i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.

W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności: prowadzenia profilaktyki zaburzeń mowy, diagnozy logopedycznej  polegającej na zbieraniu danych związanych z dysfunkcją mowy występującej u badanego człowieka. Potrafią wyjaśnić przyczyny obserwowanych nienormatywnych objawów z wykorzystaniem wiedzy lingwistycznej, medycznej i psychologicznej.

Istotnym wątkiem prowadzonego kształcenia jest także wyposażenie studentów w umiejętności planowania i prowadzenia terapii logopedycznej. Aby sprostać tym zadaniom w toku studiów prezentowane są zagadnienia związane z lingwistyką, medycyną i psychologią oraz pedagogiką, co staje się bazą dla wiedzy i umiejętności metodycznych odnoszących się do działań ściśle logopedycznych.

return to top