Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie widok z lotu ptaka na wieżowce i Stare Miasto w Warszawie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Międzynarodowe studia polskie I stopnia stacjonarne

Międzynarodowe studia polskie są ofertą dla studentów krajowych i zagranicznych.

Studia na kierunku pozwalają zdobyć wiedzę o szeroko rozumianej kulturze Polski (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) konfrontowanej z kulturami regionów europejskich i pozaeuropejskich, widzianych w świetle ich historii i tradycji oraz ich pozakulturowych uwarunkowań.

Ujęcie konfrontatywne (Polska a regiony) jest łączone z ujęciem integracyjnych (Polska w regionach). Aspekty kulturowe organizacji wspólnot i regionów są uzupełnione oglądem przestrzeni kulturowych z perspektywy społecznej i historycznej. Region jest rozumiany jako wspólnota kulturowa jednonarodowa (np. kultura japońska), wielonarodowa (np. kultura Dalekiego Wschodu) lub transnarodowa (np. kultura śląska).

Oferowane specjalności:

  • kultura i komunikacja w biznesie,
  • kultura i komunikacja w dyplomacji,
  • kultura i komunikacja w turystyce.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

return to top