Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie kamiennej bramy świątynnej na plaży w Bali; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, poniżej tekst: Wydział Humanistyczny Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne

Studia na kierunku turystyka historyczna adresowane są do wszystkich, pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i realizacji wycieczek, opartych o dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy.

Cele i oparte o nowoczesne metody badawcze sposoby kształcenia (obejmujące m.in. zajęcia projektowe) dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki kierunku (m.in. potrzeby uzyskiwania wiedzy funkcjonalnej oraz umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy).

Oferowany program nauczania wychodzi naprzeciw wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju studia w społeczeństwie województwa śląskiego. W naszym górnośląskim regionie jest to program unikatowy, który przede wszystkim poszerza i unowocześnia ofertę studiów humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, wypełnia też brak odpowiednio wyszkolonych specjalistów w zakresie turystyki historycznej.

Obok zawsze poszukiwanych pilotów i przewodników wycieczek, coraz częściej poszukiwani są znawcy, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy (zwłaszcza regionu przemysłowego).

return to top