Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie – kobieta prowadząca warsztaty, wskazuje na jednego z uczestników podnoszących ręce; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny doradztwo filozoficzne i coaching II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej, nawiązujące do antycznej koncepcji filozofii jako sztuki życia, ukierunkowane na wykorzystanie sapiencjalnego potencjału filozofii w działalności doradczej i coachingowej.

 

Oferowane specjalności:

  • doradztwo indywidualne i life coaching,
  • doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy.

Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na usługi związane z rozwojem potencjału jednostek i zespołów, a także działania typu pomocowego w dobie kryzysu tożsamości współczesnego człowieka. Mają na celu wykształcenie osób posiadających odpowiednią wiedzę filozoficzną i psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego. Służą krzewieniu kultury filozoficznej jako podstawy do pogłębienia samowiedzy, krytycznego i twórczego myślenia, uwzględniania perspektywy etycznej w podejmowaniu decyzji, postrzegania człowieka w kontekście najgłębszych egzystencjalnych, społecznych i kulturowych podstaw jego jestestwa.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

return to top