Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie młodej kobiety stojącej między regałami w bibliotece z otwartą książką w dłoniach i uśmiechającej się w stronę odbiorcy; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia polska II stopnia stacjonarne

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury ojczystej oraz współczesnym życiu literackim.

Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze literackiej oraz do refleksyjnego postrzegania przemian we współczesnym języku.

Kształcenie na kierunku filologia polska służy nie tylko przekazywaniu fachowej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa (i dyscyplin pokrewnych), ale przede wszystkim – uczy twórczej postawy wobec świata, tradycji kulturowej i literackiej.

Bogata oferta specjalnościowa odpowiada na potrzeby rynku pracy z uwzględnieniem regionalnej specyfiki.

return to top