Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie Wieży Eifla (ujęcie od dołu); u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska II stopnia stacjonarne

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku filologia romańska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych, ale jest również sprawnym tłumaczem oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

SPECJALNOŚCI

Grafika: zdjęcie małej figurki Wieży Eifla stojącej na telefonie leżącym na otwartym laptopie; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo II stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe.

Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego, w tym języka specjalistycznego, z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa.

Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Ponadto studia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się drugim językiem romańskim, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami w środowisku zawodowym.

Grafika: zdjęcie młodej uśmiechniętej kobiety pokazującej jedną dłonią znak pokoju, a w drugiej trzymającej małą flagę Hiszpanii; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym II stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język hiszpański z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka hiszpańskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym.

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla obszaru kultury hispanojęzycznej.

W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m. in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

Grafika: zdjęcie młodej tancerki flamenco; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język hiszpański z programem kultura literatura i media w Ameryce Łacińskiej II stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka hiszpańskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym.

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych, literackich i kulturowych typowych dla Ameryki Łacińskiej. Moduły dedykowane językowi i mediom oraz nowym technologiom podnoszą umiejętności studenta w dziedzinie pracy z tekstem mówionym i pisanym oraz skutecznej komunikacji.

Grafika: zdjęcie młodej kobiety siedzącej przy biurku i trzymającej małą flagę Włoch; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym II stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język włoski z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka włoskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym.

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla Włoch.

W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m. in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

Grafika: zdjęcie kobiety i mężczyzny pracujących przy laptopach w biurze, kobieta trzyma nad głową „chmurkę na tekst”; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu II stopnia stacjonarne

Studia na specjalności język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe.

Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz angielskiego z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu.

Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Ponadto studia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się drugim językiem romańskim, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami w środowisku zawodowym.

Grafika: zdjęcie dłoni kobiety pracującej przy laptopie i robiącej notatki; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia romańska specjalność: języki stosowane – język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu II stopnia stacjonarne

Studia na specjalności języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego i języka angielskiego.

Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułów praktycznej nauki języka włoskiego i języka angielskiego. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze.

W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych w obu językach. Szczególny nacisk jest położony na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu – tak w dziedzinie języka włoskiego, jak i angielskiego.

return to top