Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie młodych ludzi w słowiańskich ubraniach stojących na łące przed lasem, u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia słowiańska II stopnia stacjonarne

Filologia słowiańska to studia trójjęzyczne. Podstawą procesu kształcenia jest nauka dwóch języków słowiańskich wraz z niezbędnymi elementami kulturowymi (w ofercie znajdują się następujące języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński). W roku akadem. 2021/2022 na II stopniu studiów możliwe jest uruchomienie grup: czeskiej, chorwackiej i słowackiej.

Kształcenie obejmuje również pogłębioną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, przekładoznawczą i kulturoznawczą. W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych języków, literatur i kultur, ale wykształca również kompetencje tłumacza. Plan studiów obejmuje także przedmioty z zakresu nauk społecznych: prawa autorskiego, komunikacji międzykulturowej lub socjologii życia literackiego.

Celem procesu kształcenia jest stworzenie studentom możliwości szczegółowego i dogłębnego zapoznania się z ustaleniami badawczymi w zakresie języka, kultury i literatury wybranego obszaru Słowiańszczyzny południowej lub zachodniej oraz wykształcenie zaawansowanych umiejętności, przygotowujących studentów do podjęcia pracy w obszarach wymagających bardzo dobrej znajomości języka i sprofilowanego przygotowania filologicznego. Student pogłębia także wiedzę i umiejętności w zakresie języka zachodnioeuropejskiego.

Specjalność tłumaczeniowa na kierunku filologia słowiańska zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy translatorskiej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim zajęcia z praktycznej nauki pierwszego języka kierunkowego, bloki przedmiotów specjalizacyjnych – tłumaczeniowych, takich jak: przekład pisemny tekstów publicystycznych i literackich, przekład tekstów w usługach publicznych, przekład tekstów prawnych i prawniczych, przekład tekstów marketingowych, tłumaczenie ustne czy tłumaczenie audiowizualne.

Absolwent tej specjalności biegle posługuje się wybranym językiem słowiańskim w mowie i piśmie. Dysponuje w stopniu zaawansowanym wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych, posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa w pracy tłumacza oraz technik i narzędzi w pracy tłumacza. Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących studenta do pisania pracy magisterskiej oraz pracy naukowej – przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną studenta.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

return to top