Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie próby współczesnego koncertu w Odeon Of Herodes Atticus w Atenach, u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Historia sztuki II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia na kierunku historia pozwalają pogłębić i uzupełnić wiedzę nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata i doskonalić umiejętności korzystania z niej w praktyce.

Na studiach tych w jeszcze większym wymiarze niż w przypadku studiów I stopnia wprowadzana jest indywidualizacja toku studiów: duża liczba zajęć uwzględnia „epokowe” zainteresowania uczestników, pozwalając na pogłębianie własnych pasji, rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

return to top