Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie profilu głowy brodatego mężczyzny z symbolami neuronów w mózgu na wzór kosmosu wewnątrz głowy, w tle nocne niebo; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny kognitywistyka II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Studia na kierunku kognitywistyka pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zbudowanych w oparciu o poznanie biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów kształtowania się i rozwoju podmiotowości człowieka.

Absolwent studiów kognitywistycznych dysponować będzie umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, w tym przede wszystkim do poszerzającego się ciągle procesu intelektualizacji pracy i znaczenia tzw. kompetencji miękkich dających możliwości elastycznego reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania.

Absolwent kognitywistyki drugiego stopnia posiada wysoką kulturę intelektualną, popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym, potrafi wszechstronnie analizować problemy i konflikty, wskazując ich podłoże. Jest w stanie dostrzec alternatywne koncepcje, zaproponować oraz sprawdzić własne hipotezy. Nie sprawia mu trudności zastosowanie wiedzy dotyczącej procesów kognitywnych do interpretacji i działań praktycznych związanych z kształceniem i wychowaniem człowieka czy odniesienie jej do ważnych zagadnień życia społecznego i wyzwań współczesnej cywilizacji.

Kończąc studia kognitywistyczne, student jest przygotowany do uczestnictwa w komunikacji naukowej posiada umiejętności pisania, redagowania oraz recenzowania tekstów naukowych, w tym umiejętności prowadzenia dyskusji ze specjalistami w zakresie kognitywistyki oraz referowania problemów, w sposób zrozumiały i jasny dla nie-kognitywistów.

Otwartość na nowe idee i trendy badawcze, zdolność krytycznej oceny informacji oraz umiejętność planowania działań własnych i grupy sprawia, że absolwent/ka kognitywistyki doskonale radzi sobie na rynku pracy.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

return to top