Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie trzech młodych kobiet siedzących przy stole i pracujących wspólnie nad projektem; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny komunikacja promocyjna i kryzysowa II stopnia stacjonarne

Studia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa kształcą w zakresie samodzielnej aktywności intelektualnej i głębokiego rozumienia różnego typu tekstów kultury, uczą wykorzystywania do ich analizy narzędzi z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Zaletą studiów jest różnorodność poruszanej problematyki oraz przedstawianie komunikacyjnych działań promocyjnych, negocjacyjnych i wizerunkowych w szerokim kontekście społecznym.

Studia dają szansę na ugruntowanie i poszerzenie wiedzę na temat procesów komunikacji oraz relacji społecznych i prawnych między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej, a także pozwalają lepiej poznać zasady kształtujące współistnienie ludzi w ramach społeczeństwa demokratycznego. Pozwalają studentom zgłębić mechanizmy promowania idei, towarów, budowania marki osobistej, wykorzystania informacji, zarządzania projektem. Służą nabyciu najwyższych kompetencji w zakresie organizowania i praktykowania wieloaspektowej komunikacji.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

return to top